Aktualności

Dystrybucja jodku potasu na terenie Powiatu Radomskiego

03.10.2022

W ramach działań z zakresu zarządzania kryzysowego i ochrony ludności, w związku z informacjami medialnymi dotyczącymi walk w rejonie Zaporoskiej Elektrowni Atomowej na Ukrainie, do komend powiatowych Państwowej Straży Pożarnej zostały przekazane tabletki zawierające jodek potasu.

Jest to standardowa procedura, przewidziana w przepisach prawa i stosowana na wypadek wystąpienia ewentualnego zagrożenia radiacyjnego.

Bernadetta Nędzi, kierownik Biura Zarządzania Kryzysowego

Na terenie Powiatu Radomskiego dystrybucję blisko 230 tysięcy tabletek z jodkiem potasu przeprowadziła radomska Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej we współpracy z Biurem Zarządzania Kryzysowego Starostwa Powiatowego w Radomiu.

Za dalszą dystrybucję preparatu odpowiadają gminy, które są zobowiązane do utworzenia lokalnych miejsc dystrybucji preparatu oraz poinformowania mieszkańców o ich lokalizacji.

Czym jest jodek potasu? Poniżej informacje ministerstwa o przyjmowaniu tabletek ze stabilnym jodem.

Powrót