Aktualności

Mieszkańcy Gorynia w gminie Jastrzębia mają nową drogę powiatową

13.06.2022

W poniedziałek, 13 czerwca otwarto przebudowany odcinek drogi powiatowej o długości 1,4 kilometra w Goryniu na terenie gminy Jastrzębia. Była to już kolejna inwestycja powiatowa ze wsparciem Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz samorządu gminnego.

W otwarciu przebudowanego odcinka drogi wzięli udział poseł Andrzej Kosztowniak oraz wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz. Samorząd powiatowy reprezentowali wicestarosta radomski Krzysztof Kozera, przewodniczący Rady Powiatu Krzysztof Murawski oraz radni powiatu: Agnieszka Pasek, Teodozja Bień i Marian Wikło. Nie zabrakło też Wojciecha Ćwierza, wójta gminy Jastrzębia oraz Cezarego Pietruszewskiego, przewodniczącego Rady Gminy i radnych oraz sołtysów z tego terenu. Wszystkich ugościło Koło Gospodyń Wiejskich „Zacisze Goryń”.

– Zadanie udało się nam zrealizować w bardzo korzystnych kosztach, bo zostało rozpoczęte w 2021 roku, kiedy jeszcze nie mieliśmy kryzysu związanego z wojną na Ukrainie. Udało nam się też wypłacić ze środków powiatów odszkodowania dla mieszkańców za działki pod budowę drogi – mówił m.in. wicestarosta Krzysztof Kozera.

– W ostatnich latach pieniędzy, które trafiają do polskich samorządów w ostatnich latach jest bardzo wiele, ponieważ rząd Prawa i Sprawiedliwości realnie wspiera inwestycje na terenach wiejskich czy w mniejszych miejscowościach –powiedział poseł Andrzej Kosztowniak.

– Cieszę się, że kolejne środki rządowe trafiły do Powiatu Radomskiego oraz gminy Jastrzębia. Powiat jest też beneficjentem Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg – przypomniał wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz.

– Chcę zapewnić, że powiat zamierza przebudowywać kolejny odcinek drogi Wola Goryńska – Stare Mąkosy – Jedlnia oraz wyremontować most. Cieszę się, że dzięki współpracy samorządów zyskują mieszkańcy gminy Jastrzębia – powiedziała radna powiatu Agnieszka Pasek.

Wójt Wojciech Ćwierz podziękował z kolei władzom powiatu za kolejne inwestycje na terenie gminy.

– Mamy bardzo dobre powiatowe drogi, to ogromne inwestycje powiatu i za każdym razem jest współfinansowanie ze strony naszej gminy, za co dziękuję wszystkim radnym – mówił włodarz gminy.

Na zakończenie nową drogę poświęcił ks. Grzegorz Murawski, proboszcz parafii w Goryniu.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi odbyło się w dniu 19 maja 2021 roku, a wkrótce potem rozpoczęto prace. W ich ramach powstała nowa konstrukcja nawierzchni jezdni o szerokości 6 metrów, a także pobocza i chodnik czy parking przy kościele. Oprócz tego przebudowano istniejące zjazdy indywidualne i publiczne oraz odwodnienie drogi. Na koniec zostało również wykonane nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Zadanie otrzymało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych (RFIL) w wysokości ponad 1,525 miliona złotych. Jednocześnie gmina Jastrzębia udzieliła powiatowi pomocy finansowej w wysokościponad845,2 tysiąca złotych.

Wartość zadania zgodnie z kosztorysem inwestorskim wynosiła nieco ponad 3 miliony złotych, ale po przetargu cena spadła do 2,415 miliona, zaś po rozliczeniu robót koszt przebudowy wyniósł 2,411 miliona złotych. Powiat wypłacił odszkodowania za podział działek pod rozbudowę drogi w łącznej wysokości 143,8 tysiąca złotych.

Wykonawcą prac była  spółka Budromost-Starachowice, reprezentowana podczas otwarcia przez prezesa Dominika Podsiadło oraz wiceprezesa Grzegorza Adamusa. Kierownikiem robót był Tomasz Karpeta, a nadzór inwestorski pełnił Bartłomiej Michalec. Nie zabrakło też dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych Joanny Chojnackiej.

Powrót