Aktualności

Nowa droga połączy Powiat Radomski z miastem Radom

05.11.2021

Mieszkańcy części Powiatu Radomskiego z gmin Wolanów i Kowala zyskają lepsze połączenie z Radomiem przez ulicę Kielecką. Podpisano porozumienie czterech samorządów, w myśl którego ponad stumetrowy odcinek gruntowej ulicy Małcużyńskiego w Radomiu zostanie połączony z siecią dróg lokalnych w Powiecie Radomskim.

Będzie to możliwe dzięki porozumieniu, podpisanym przez Powiat Radomski i Miasto Radom oraz gminy Wolanów i Kowala.

– Takie miejsca nazywam czasami trójkątami bermudzkimi. Bardzo się cieszę, że była tu wola współpracy pomiędzy konkretnymi ludźmi i ta drobna rzecz będzie ułatwiała życie naszym mieszkańcom. Całkowita przebudowa odcinka ulicy Małcużyńskiego, gdzie oprócz nowej nawierzchni asfaltowej powstanie chodnik oraz oświetlenie, pozwoli rozwiązać problem wykluczenia komunikacyjnego mieszkańców Powiatu Radomskiego z miejscowości położonych na styku miasta i dwóch gmin. O potrzebie połączenia ulicy z drogami lokalnymi mówiło się od 20 lat, więc tym bardziej warto docenić dobrą wolę samorządów, uczestniczących w tym projekcie – podkreśla Waldemar Trelka – starosta radomski.

Samorządy powiatowy i gminne wyłożą na ten cel kwotę około 350 tysięcy złotych (powiat ok. 140 tysięcy złotych), zaś Miasto Radom przygotuje dokumentację projektową i wyłoni wykonawcę prac. Inwestycja ma być realizowana w 2022 roku.

– To przykład dobrej współpracy w sprawach, które znacząco ułatwiają życie mieszkańców. W takich kwestiach trzeba szukać tego co łączy. Dziś dzielimy się kosztami, a później podzielimy się korzyściami płynącymi z tej inwestycji – mówił wiceprezydent Radomia Mateusz Tyczyński.

– Nasza współpraca to też materializacja Radomskiego Obszaru Funkcjonalnego. Pokazuje, że to nie tylko zapisy w dokumentach, ale również przykład, że jak trzeba się spotkać i ma coś powstać, to rzeczywiście powstaje – mówiła wójt Wolanowa Ewa Markowska-Bzducha.

– To nie jest bardzo duża i kosztowna inwestycja, ale z punktu widzenia mieszkańców niezmiernie istotna. Również bardzo się cieszę, że będziemy ją mogli wspólnie zrealizować i myślę, że będzie z niej dużo zadowolenia – dodał wójt Kowali Dariusz Bulski.

Powrót