Aktualności

Obiekt Sportowy w Jedlni w gminie Pionki ma swojego patrona

27.06.2021
Obiekt Sportowy w Jedlni w gminie Pionki ma swojego patrona

W niedzielę, 27 czerwca 2021r., w 10-tą rocznicę powstania Gminnego Klubu Sportowego „Królewscy Jedlnia” odbyła się uroczystość nadania imienia Tomasza Wróbla Obiektowi Sportowemu w Jedlni w gminie Pionki. Inicjatorem nadania imienia był utworzony dziewięcioosobowy Komitet składający się z miejscowych społeczników.

Uroczystości rozpoczęły się Mszą św. w kościele św. Mikołaja w Jedlni na którą licznie przybyli zaproszeni goście oraz parafianie. Podczas Mszy św. ks. proboszcz Janusz Smerda przybliżył postać, zmarłego w ubiegłym roku, śp. Tomasza Wróbla, wieloletniego radnego w tym przewodniczącego Rady Gminy Pionki, sołtysa wsi Zadobrze, sędziego piłkarskiego, który był jednym z  inicjatorów budowy obiektu sportowego w Jedlni oraz współzałożycielem GKS „Królewscy Jedlnia” i „Stowarzyszenia Jedlnia”. Śp. Tomasz Wróbel przez wiele lat, aż do śmierci, bardzo mocno angażował się w sprawy związane z edukacją i sportem.  Jako wielki sympatyk oraz kibic wspierał działaczy oraz zawodników miejscowego klubu sportowego. Można go było spotkać na stadionie podczas wielu rozgrywek. Koncelebrowanej Mszy św. przewodniczył ks. Mirosław Prasek, który w homilii podkreślił jak ważna jest służba dla innych, a szczególnie dla naszej Małej Ojczyzny.

Następnie uczestnicy uroczystości w towarzystwie Orkiestry „Boni Angeli”  oraz pocztów Sztandarowych Szkół z Jedlni i Jaroszek, przeniosła się na obiekty sportowe. Prowadząca uroczystości Karolina Sot – Sosnowska powitała zebranych gości, w tym m. in. najbliższą rodzinę śp. Tomasza Wróbla.  Po wygłoszeniu laudacji przez Michała Wdowskiego w swoich przemówieniach wójt Gminy Pionki Mirosław Ziółek oraz starosta radomski Waldemar Trelka podkreślili wybitną sylwetkę Tomasza, jako osoby pełnej pasji o wspaniałym usposobieniu,  otwartości, społecznym zaangażowaniu oraz zasłużonego nauczyciela  wielu pokoleń adeptów sędziowania. Natomiast Honorowy Prezes ROZPN i wieloletni prezes sędziów PZPN Jerzy Figas  podkreślił wspaniałą współpracę Tomka z obecnym ks. proboszczem Januszem Smerdą, która owocowała wieloma wydarzeniami. Nie zabrakło też podziękowań dla włodarzy gminy za  zgodę na nadanie imienia Tomasza Wróbla obiektowi sportowemu.

Niezwykle wzruszającym momentem uroczystości było oficjalne odsłonięcie pamiątkowej tablicy. Zerwania wstęgi oraz odsłonięcia tablicy dokonali: żona śp. Tomasza Wróbla, Małgorzata, wójt Gminy Pionki Mirosław Ziółek, prezes Mazowieckiego Związku Piłki Nożnej Sławomir Pietrzyk oraz ks. proboszcz Janusz Smerda  i ks. Mirosław Prasek.

Na zakończenie odbył się pokazowy mecz Oldboys „Królewscy Jedlnia – WKS Grodno (Kozienice)  oraz poczęstunek na świeżym powietrzu.

Powrót