Aktualności

Ruszył punkt Powiatowego Urzędu Pracy w Kamienicy Deskurów. Ułatwi znalezienie pracy uchodźcom

21.03.2022

Dzisiaj w Kamienicy Deskurów w Radomiu ruszył punkt obsługi obywateli Ukrainy Powiatowego Urzędu Pracy. Mieści się na I piętrze w pokoju 1.06.  Czynny będzie od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 16.00.

Punkt Powiatowego Urzędu Pracy odwiedził w poniedziałek starosta radomski Waldemar Trelka.

– Widać tutaj skalę pomocy dla uchodźców z Ukrainy ze strony miasta, ale również powiatu w postaci właśnie tego punktu, w którym można uzyskać wszelką pomoc związaną z rynkiem pracy w Radomiu i powiecie. Już ponad 130 obywateli Ukrainy zgłosiło chęć do jak najszybszego podjęcia zatrudnienia. Są to głównie pielęgniarki, czasem lekarze, architekci, inżynierowie, technicy różnych specjalności – mówi starosta Waldemar Trelka.

Dostęp uchodźców z Ukrainy do usług z zakresu pośrednictwa pracy w centrum miasta, w Kamienicy Deskurów, będzie na pewno dużym dużym ułatwieniem.

– Otrzymają oni  od naszych pracowników kompleksową informację na temat poruszania się na polskim rynku pracy. Stanowiska obsługowe przygotowaliśmy w taki sposób, by obywatele Ukrainy mogli się tu zarejestrować jako osoby bezrobotne lub poszukujące pracy, umówili się na kolejna wizytę.  Otrzymają także informacje o ofertach pracy, zostaną poinformowani o możliwych formach wsparcia ze strony urzędu pracy. Zaś pracodawcy otrzymają informacje o obowiązujących zasadach zatrudniania cudzoziemców – dodaje Sebastian Murawski dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu.

W PUP oraz filiach w Powiecie Radomskim

PUP w Radomiu zaprasza także obywateli Ukrainy od poniedziałku do piątku od godz. 7.30 do 15.30 do swojej siedziby przy ul. A.Łukasika  3 oraz do siedmiu fili:  w Pionkach, Skaryszewie, Iłży, Wierzbicy, Przytyku i Jedlni – Letnisko oraz w Goździe.

Z jakich form wsparcia rynku pracy mogą korzystać w Polsce  obywatele Ukrainy?

Po zarejestrowaniu się w urzędzie pracy mogą skorzystać, na takich samych zasadach jak obywatele Polscy, ze wszystkich oferowanych usług i instrumentów rynku pracy, określonych w ustawie o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy.

Oznacza to, że obywatel Ukrainy może m.in.:

  • w ramach pośrednictwa pracy zostać skierowany do pracodawcy na ofertę nierefundowaną lub refundowaną przez urząd ( prace interwencyjne, roboty publiczne, refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy)
  • skorzystać z poradnictwa zawodowego
  • zostać skierowany do odbycia stażu
  • skorzystać ze szkoleń zawodowych i językowych
  • skorzystać ze środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej
  • skorzystać z bonów (na zatrudnienie, na zasiedlenie itd.)
  • otrzymać finansowanie kosztów egzaminów umożliwiających uzyskanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, określonych uprawnień zawodowych lub tytułów zawodowych oraz koszty uzyskania licencji niezbędnych do wykonywania danego zawodu
  • uzyskać zwrot kosztów przejazdu i zakwaterowania.
Powrót