Aktualności

Sierpniowa sesja Rady Powiatu Radomskiego. Wiele różnych inwestycji i zadłużenie bliskie zeru

18.08.2022

Sierpniowa sesja Rady Powiatu Radomskiego, którą otworzył jej przewodniczący Krzysztof Murawski była poświęcona głównie inwestycjom drogowym, ale również sprawom finansowym. Jak poinformował starosta Waldemar Trelka, systematycznie spada zadłużenie powiatu, a w 2023 roku może ono wynieść zero złotych.

W sierpniowej sesji wzięło udział 22 z 27 radnych, a po przyjęciu protokołów z poprzedniej sesji, przewodniczący Krzysztof Murawski oddał głos staroście, który poinformował radnych o pracach Zarządu Powiatu oraz prowadzonych inwestycjach.

Wiele inwestycji i zakupów

– Zakończyło się bardzo ważne przedsięwzięcie, jakim było wdrożenie cyfrowego systemu komunikacji społecznej i zarządzania oświatą w Powiecie Radomskim. W niezwykle krótkim czasie, bo w ciągu 3 miesięcy zostały wdrożony system zarządzania powiatową oświatą z możliwością rozszerzenia go również o szkoły gminne, system e-usług oraz zakupy sprzętu komputerowego i audiowizualnego, w tym studia telewizyjnego. Oprócz tego około 200 pracowników szkół i poradni podniosło swoje kwalifikacje, uczestnicząc w szkoleniach z obsługi systemu. Na ten projekt otrzymaliśmy 4,4 miliona złotych z Polskiego Ładu, w lipcu zadanie zostało rozliczone pod względem rzeczowym i finansowym – mówił Waldemar Trelka.

Oprócz tego samorząd powiatowy, w ramach kolejnych naborów z Polskiego Ładu, otrzymał promesy z Banku Gospodarstwa Krajowego na dalszą rozbudowę szkoły specjalnej w Chwałowicach (3,6 miliona złotych), modernizację i rewitalizację najstarszych budynków nowego szpitala powiatowego w Pionkach (10,2 miliona złotych) oraz modernizację budynku “zielonego” technikum w Pionkach (5 milionów złotych). W przypadku szpitala, w dniu 5 sierpnia został już ogłoszony przetarg na roboty budowlane.

Kolejna inwestycja, która ma na celu ograniczenie emisji dwutlenku węgla oraz energooszczędność, to modernizacja oświetlenia w budynkach Starostwa Powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie oraz Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych i Wydziału Geodezji. Wszystkie źródła światła mają zostać tam wymienione na energooszczędne. Władze powiatu złożyły wniosek do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na kwotę 98,7 tysięcy złotych, czyli 90 procent wartości zadania (łączny koszt to 109,6 tysięcy złotych).

Samorząd powiatowy przekazał również dwa nowe 9-osobowe busy, przystosowane do przewozu osób niepełnosprawnych na wózkach do Domu Pomocy Społecznej w Jedlance (renault za 210 tysięcy złotych) oraz Zespołu Szkół i Placówek w Chwałowicach (mercedes za 241 tysięcy złotych). Powiat otrzymał na ten cel dofinansowanie z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych – po 105 tysięcy złotych na każdy z pojazdów.

Bez zakłóceń i opóźnień przebiegają budowy sali gimnastycznej przy liceum w Pionkach (obiekt jest praktycznie gotowy, czeka na odbiory techniczne), Powiatowego Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego w Krzyżanowicach (zakończenie prac jesienią tego roku) oraz drugiego, dwupiętrowego pawilonu szpitala w Pionkach (koniec prac planowany na grudzień tego roku).

Dwie drogi w gminie Jastrzębia

Powiat Radomski otrzymał dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości ponad 2,8 miliona złotych na przebudowę drogi powiatowej Wojciechów – Kozłów – Rajec Szlachecki w gminie Jastrzębia. Na odcinku 5,8 kilometra zostanie poszerzona jezdnia, wykonana ścieżka rowerowa i chodniki, rowy odwadniające oraz zjazdy i skrzyżowania z innymi drogami. Wykonawca, firma Budromost, rozpoczął tam prace 16 sierpnia.

W związku z tym radni musieli przenieść kwotę 1,6 miliona złotych, zarezerwowaną wcześniej w budżecie na wspomnianą inwestycję, aby przeznaczyć ją na inne zadanie. Jest nim remont 1,3- kilometrowego odcinka drogi powiatowej Wierzchowiny – Lisów w gminie Jedlińsk. Cena najkorzystniejszej oferty, przedstawionej przez wykonawców wynosi 1,56 miliona złotych.

Trwają prace związane z rozpoczęciem remontów trzech odcinków dróg powiatowych:

* w gminie Wierzbica (Kowala – Ruda Wielka – Wierzbica) o długości blisko 1,3 kilometra

* w gminie Kowala (Zakrzew – Wolanów – Augustów) o długości 300 metrów,

* w gminie Wolanów (Wolanów – Kończyce) o długości 1,2 kilometra.

Zadłużenie powiatu bliskie zeru

Waldemar Trelka – starosta radomski poinformował również radnych o bardzo dobrej i stabilnej sytuacji budżetu powiatu.

– Realizacja dochodów za I półrocze powyżej 51 procent jest kolejnym argumentem za tym, aby Zarząd Powiatu podjął decyzję o rezygnacji z zaciągania planowanego na ten rok kredytu długoterminowego. Przypomnę, że po poprzedniej władzy odziedziczyliśmy 18,7 miliona złotych zaciągniętych wcześniej kredytów. Zobowiązania z tego tytułu na koniec 2022 roku wyniosą 3,25 miliona złotych. Jeśli ta dobra passa utrzyma się, to na koniec 2023 roku stan zadłużenia powiatu wyniesie zero złotych – mówił starosta.

Wypowiedź starosty Waldemara Trelki

Według informacji skarbnik powiatu, stan zadłużenia na koniec 2022 roku w stosunku do roku 2012 będzie niższy o ponad 11,3 miliona złotych. Wskaźnik odniesienia długu do dochodów powiatu spadł znacząco z 12,9 do 1,6 procent.

O Wodach Polskich i rondzie w Kowali

Radni przyjęli również sprawozdania z działań podejmowanych na terenie powiatu przez terenowe nadzory wodne Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Tutaj głos zabrał radny Tadeusz Osiński, który stwierdził, że w sprawozdaniach są zbyt małe kwoty na prace melioracyjne i utrzymanie rzek.

– Praktycznie pieniądze przeznaczone na utrzymanie rzek to pieniądze na likwidację tam bobrowych, a gdzie koszenie skarp, odmulanie, odkrzaczanie? Rzeki są zaniedbane, bo na więcej rząd nie dał pieniędzy, niech przyjdą jesienią czy wiosną przyszłego roku ulewne deszcze, to będzie znowu powódź (…). Przecież rząd chwali się, że ma bardzo dobre dochody, czy nie można więcej pieniędzy przeznaczyć na na utrzymanie rzek? Na szczęście powiatowi nie grozi powódź, bo nie mamy dużych rzek, ale w sąsiednich powiatach ta powódź może wystąpić. Ja nie będę akceptował niedbalstwa Wód Polskich jeśli chodzi o utrzymanie rzek i będę wstrzymywał się od głosu – powiedział radny Osiński.

Z kolei radny Marek Jarosz dodał, że są duże trudności w umówieniu się z przedstawicielami niektórych placówek Wód Polskich na posiedzenia Komisji Rolnictwa. – Tylko pan z Radomia przyjeżdża, z innych oddziałów nie, więc miałbym prośbę, aby wpłynąć na kierowników Wód Polskich, żeby mogli powiedzieć nam co dzieje się na terenie danego rejonu – stwierdził.

– Ja też uważam, że powinni być, każdorazowo są wysyłane stosowne zaproszenia, ale nie mamy możliwości, aby kogoś przymusić do udziału w komisji – odpowiedział przewodniczący Krzysztof Murawski, dodając, że rozmaite zaniedbania w utrzymaniu rzek są od kilkudziesięciu lat, co wynikało z niedofinansowania. – Mam nadzieję, że to się w końcu zmieni, ale trzeba też brać pod uwagę to, co się obecnie dzieje, rząd musi kierować środki również na inne, ważniejsze w danej chwili cele, były dwa lata pandemii, teraz jest wojna na Ukrainie – dodał.

Radni przyjęli za to jednogłośnie uchwałę w sprawie określenia zasad rozliczania tygodniowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych oraz ustalenia zniżek obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych, dla których Powiat Radomski jest organem prowadzącym.

Przegłosowano również zmiany w budżecie w związku z budową i remontami dróg powiatowych. Radny Tadeusz Osiński wypowiedział się wówczas na temat budowanego ronda w Kowali.

– Kiedy było budowane rondo w Parznicach, to Mazowiecki Zarząd Dróg Wojewódzkich etapował te prace tak, aby była zachowana przejezdność skrzyżowania. Obecnie w Kowali całe skrzyżowanie jest zamknięte, a niebawem jest początek roku szkolnego. Dzieci będą więc szły do szkoły przez teren budowy. Można było zrobić ruch wahadłowy, można było robić etapami, po kolei. Codziennie słyszę uwagi od ludzi, którzy bardzo przeklinają i mówią, że podziękują panu za te udogodnienia w przyszłym roku podczas wyborów – powiedział radny Osiński.

– Chciałem podziękować panu Tadeuszowi za troskę o mój wynik wyborczy, doceniam również jego społeczną rolę inspektora nadzoru budowlanego. Zarzucanie mi złej woli jest zwyczajnie nieuczciwe. Inwestycja trwa dopiero drugi tydzień, a skrzyżowanie jest zamknięte ponieważ wykonawca chce jak najszybciej, właśnie przed 1 września, wykonać prace ziemne oraz instalacyjne. Jechałem tamtędy w niedzielę, owszem, jest to niewygodne, ale możliwe. Czas realizacji jest teoretycznie do lutego 2023 roku, ale wykonawca zapewnił, że odda rondo przed świętami Bożego Narodzenia tego roku. Teraz trwają najbardziej uciążliwe prace, związane z kanalizacją deszczową, nawiasem mówiąc to pierwsze metry kanalizacji jako takiej w gminie Kowala – mówił Waldemar Trelka. – Dementuję również pogłoski, że podczas budowy zostaną wyburzone czyjeś sklepy, jest to nieprawda. To rondo będzie wizytówką Kowali, jestem też przekonany, że wiele istnień ludzkich zostanie ocalonych, nie dojdzie do wielu dramatów i tragedii. Myślę, że te uciążliwości mieszkańcy rozumieją, po raz kolejny przepraszam za utrudnienia, ale poczekajmy na efekt. Po raz kolejny również proszę „przyjaciół powiatu”, aby po prostu nie przeszkadzali – dodał starosta.

Radny Marian Wikło zwrócił się do starosty, że sam również przed laty spotykał się z niezasłużoną krytyką, często od osób, które dziś są na tej samej sali.

– Dziękuję jednak panu staroście za podjęcie sprawy przebudowy dróg powiatowych w gminie Jastrzębia, które są bardzo potrzebne. Dobra współpraca z władzami gminy i zgoda mieszkańców zawsze owocują – zakończył radny Wikło.

Zapis transmisji online sesji z dn. 17.08.2022 r.

Powrót