Aktualności

W Powiecie Radomskim rusza Festiwal Ikony Wolności. PIK zaprasza w dniach 14-18 sierpnia

09.08.2022

W sierpniu, miesiącu szczególnym w historii Polski, rusza Powiatowy Festiwal Ikony Wolności, organizowany przez Powiatowy Instytut Kultury pod patronatem honorowym starosty radomskiego Waldemara Trelki. W dniach 14 – 18 sierpnia w kilku miejscowościach Powiatu Radomskiego będą wystawy, koncerty i spotkania. Na wszystkie wydarzenia wstęp wolny.

– Trzeba przypominać, zwłaszcza młodszym pokoleniom, o trudnej, ale pięknej historii Polski. To bardzo ważne, aby pamiętać o tych wszystkich ludziach, którzy walczyli za wolną Polskę, pracowali dla niej, nie wahali się postawić dobra wspólnego nad własne. Stąd właśnie tytuł naszego festiwalu – Ikony Wolności – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski. – Co ważne, podczas wydarzenia będziemy mówić nie tylko o tych bohaterach znanych nam z książek, z lekcji historii, ale i osobach z naszego terenu, naszych lokalnych „ikonach wolności”. Cieszę się, że taki festiwal powstał i mam nadzieję, że będzie kontynuowany w kolejnych latach, aby stanowić ciekawą lekcję historii i patriotyzmu dla wszystkich mieszkańców Powiatu Radomskiego – dodaje starosta.

Czytaj też na stronie POWIATOWEGO INSTYTUTU KULTURY

Wystawy w powiecie

W niedzielę, 14 sierpnia nastąpi prawdziwa inwazja wystaw: aż 9 prezentacji, przygotowanych przez Instytut Pamięci Narodowej. Biograficzne ekspozycje przypominające osoby zasłużone dla budowania wolnej Polski pojawią się nie tylko w „Galerii na Płocie” przy Powiatowym Instytucie Kultury w Iłży, ale też w każdej z filii Galerii, rozsianych po całym Powiecie Radomskim i prowadzonych razem z naszymi partnerami. Zostaną zaprezentowane następujące ekspozycje:

* Jedlińsk: “Wincenty Witos”, Gminna Biblioteka Publiczna;

* Jastrzębia: “Ignacy Jan Paderewski”, Gminna Biblioteka Publiczna

*Iłża: “Józef Piłsudski”, Powiatowy Instytut Kultury, ul. Jakubowskiego 5;

* Krzyżanowice, “Danuta Siedzikówna -Inka”, Miejsko – Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży, filia w Krzyżanowicach;

* Pionki: “Stefan Wyszyński”, kościół pw. NMP Królowej Polski;

* Pionki: “Stefan Rowecki – Grot”, Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego, al. Jana Pawła II 7;

* Zakrzew: “Maksymilian Kolbe”, kościół pw. św. Jana Chrzciciela;  

* Pelagów- Trablice: “Jan Piwnik -Ponury, Izba Pamięci ks. Romana Kotlarza; 

* Jedlnia- Letnisko: “…ksiądz musi zaprzestać. Życie i działalność ks. Romana Kotlarza”,  kościół pw. Opieki św. Józefa.

W klimacie wolności

Powiatowy Festiwal Ikony Wolności rozpocznie się i zakończy w Pelagowie w podradomskiej gminie Kowala. To miejsce, z którym związany był ksiądz Roman Kotlarz (1928 – 1976), błogosławiący radomskich robotników w Czerwcu’76, prześladowany potem przez komunistyczną Służbę Bezpieczeństwa, zmarł w niewyjaśnionych do dziś okolicznościach.

W poniedziałek, 15 sierpnia o godz. 10 w kościele pw. Matki Bożej Częstochowskiej w Pelagowie – Trablicach odbędzie się koncert „Bóg – Honor – Ojczyzna” w wykonaniu artystów polskich scen operowych i filharmonicznych. Tego samego dnia o godz. 19 w kościele letnim pw. Opieki św. Józefa w Jedlni – Letnisku wystąpi zespół Lustro z koncertem „Gloria Victis”, czyli znanymi piosenkami żołnierskimi, partyzanckimi i powstańczymi w rockowym brzmieniu.

We wtorek, 16 sierpnia o godz. 18 w Iłży odbędzie się spacer śladami uczestników walk o niepodległość. Start przy pomniku Obrońców Ziemi Iłżeckiej przy placu 11 Listopada.

W środę, 17 sierpnia o godz. 18 w Gminnej Bibliotece Publicznej w Zakrzewie będzie pokaz filmu „Terenia” i spotkanie z jego reżyserem Dariuszem Walusiakiem. Tytułowa bohaterka to Teresa Grodzińska urodzona w 1899 roku w pobliskich Jaszowicach. W 1918 roku ukończyła radomskie gimnazjum imienia Marii Gajl. W 1920 roku, gdy bolszewicy zaatakowali Polskę, Teresa przerwała naukę w warszawskiej szkole ogrodniczej i zgłosiła się do pracy jako pielęgniarka. Wstąpiła do Wojska Polskiego, służyła jako sanitariuszka 5 kompanii II batalionu 4 Pułku Piechoty Legionów. Pod Hrubieszowem została pojmana w trakcie opatrywania rannych, torturowana, została okrutnie zamordowana przez kozaków. Jej zwłoki ostatecznie trafiły do Radomia. Pośmiertnie, została odznaczona Virtuti Militari, najwyższym polskim odznaczeniem za wybitne zasługi bojowe.

W czwartek, 18 sierpnia o godz. 17 w kościele w Pelagowie – Trablicach zostanie odprawiona Msza św. w 46. Rocznicę śmierci ks. Romana Kotlarza. Tuż po niej zespół Lustro wystąpi z koncertem „Gloria Victis”.

Wstęp na wszystkie wydarzenia jest wolny.

Organizatorzy Festiwalu Ikony Wolności to: Powiatowy Instytut Kultury wspomagany przez Instytut Pamięci Narodowej – oddział w Lublinie i delegaturę w Radomiu oraz  Stowarzyszenie Wspierania Rozwoju Gminy Kowala. Partnerzy festiwalu to: Gminna Biblioteka Publiczna w Jedlińsku, Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębi, Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzewie, Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna w Iłży filia Krzyżanowice, Centrum Kształcenia Ustawicznego i Zawodowego w Pionkach, parafia pw. MB Częstochowskiej w Pelagowie – Tarblicach, parafia pw. Opieki św. Józefa w Jedlni- Letnisku, parafia pw. NMP Królowej Polski, parafia pw. św. Jana Chrzciciela w Zakrzewie. Honorowy patronat nad wydarzeniem sprawuje starosta radomski Waldemar Trelka. 

Powrót