Aktualności

Wielki plac budowy na drogach Powiatu Radomskiego

20.09.2021
Wielki plac budowy na drogach Powiatu Radomskiego

W tym roku w Powiecie Radomskim zostanie przebudowanych ponad 21 kilometrów dróg powiatowych w kolejnych kilku gminach. Jednocześnie pięć innych odcinków zostanie wyremontowanych wraz z odnową nawierzchni. Prace mają zakończyć się do końca października, a w niektórych przypadkach do końca listopada.

W latach 2018-2020 przebudowano lub rozbudowano 68,9 kilometrów dróg powiatowych, co kosztowało w sumie 110,2 milionów złotych. Zdecydowana większość tej kwoty to dotacje z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych oraz budżetu państwa, a swoją część dokładają również lokalne samorządy.

Obecnie trwa przebudowa kolejnych odcinków dróg powiatowych o łącznej długości 21,5 kilometra i wartości ponad 32 milionów złotych na terenie miasta Pionki oraz gmin: Skaryszew, Kowala, Wolanów, Jedlnia – Letnisko, Gózd, Jedlińsk i Zakrzew.

– Wszystkie przebudowane drogi powiatowe mają również ścieżki rowerowe oraz chodniki, które powstają wszędzie tam, gdzie jest to możliwe. Dzięki dofinansowaniom z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych oraz Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg możemy przebudowywać coraz więcej dróg powiatowych. W półmetku kadencji tylko na drogi przeznaczyliśmy w sumie ponad 140 milionów złotych, wliczając w to tegoroczne zadania drogowe, podczas gdy w całej poprzedniej kadencji wydano na ten cel 116 milionów złotych – mówi Waldemar Trelka, starosta radomski.

MIASTO PIONKI Pionki – Podgóra (ul. Spacerowa i Polna)

Trwają prace, związane z przebudową ulic Spacerowej i Polnej w Pionkach, czyli miejskiego odcinka drogi powiatowej Pionki – Podgóra. Inwestorem jest Powiat Radomski, inwestycję przygotował Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych, a prace realizuje miejscowa firma Zakład Budowlano – Transportowy Krzysztofa Wacha wraz z podwykonawcami. Inwestycja starostwa w Pionkach pozwoli lepiej wykorzystać atuty coraz bardziej atrakcyjnego Stawu Górnego.

Obejmują one przebudowę odcinka o długości 1680 metrów wraz z budową nowego obiektu mostowego na rzece Zagożdżonce. Obecnie nadal wykonywana jest tam nowa konstrukcja jezdni o szerokości 6 metrów wraz z niezbędnym odwodnieniem (kanalizacją burzową). Obok nowej ulicy, na odcinku 745 metrów, powstaje ciąg pieszo-rowerowy o szerokości od 2,5 do 3 metrów, a także ponad kilometr chodnika. Przy tej okazji zostają przebudowywane skrzyżowania z ulicami miejskimi oraz istniejącymi zjazdami indywidualnymi, a na koniec zostanie wykonane nowe oznakowanie poziome i pionowe.

Najważniejszym elementem inwestycji jest budowa od podstaw nowej przeprawy na rzece Zagożdżonce. Jak informują wykonawcy, pod koniec sierpnia zaplanowano tam prace, związane z układaniem belek konstrukcyjnych, a następnie zbrojeniem i wylewaniem płyty nośnej mostu. Ten etap prac ma zakończyć się do 15 października, a potem obiekt ma być gotowy do kładzenia nawierzchni.

W podobnym tempie przebiegają roboty drogowe i kanalizacyjne. Po zakończeniu budowy kanalizacji na danym odcinku zostaną wylane pierwsze warstwy nowej nawierzchni. Ostatnią warstwę, tak zwaną ścieralną wykonawca planuje położyć jednym ciągiem na całym przebudowywanym odcinku po 15 października. Termin wykonania wszystkich prac do 30 listopada tego roku nie jest zagrożony.

GMINA KOWALA Kowala – Augustów

Przebudową jest objęty odcinek drogi powiatowej o długości ponad 2,2 kilometra. To fragment dawnej drogi wojewódzkiej, którą w 2019 roku marszałek mazowiecki przekazał powiatowi w fatalnym stanie technicznym. W ramach przebudowy powstała tam nowa konstrukcja jezdni z nawierzchnią asfaltową o szerokości 6 metrów oraz nowym chodnikiem. Zostały przebudowane skrzyżowania i zjazdy, a także wykonano odwodnienie drogi, zaś na koniec ma być wykonane oznakowanie poziome i pionowe. Prace mają zakończyć się do 30 września, a ich wykonawcą jest firma Budromost – Starachowice. Łączny koszt zadania to ponad 4,5 miliona złotych. Gmina Kowala przekazała na ten cel 400 tysięcy.

GMINA WOLANÓW Jaszowice –  Wacławów – Sławno

Firma Budromost – Starachowice wykonuje przebudowę kolejnego odcinka drogi powiatowej, tym razem o długości ponad 4,3 kilometra, od Sławna przez Wolę Wacławowską do Wacławowa. Pozostałości starej, poniemieckiej drogi z płyt betonowych zastępuje nowoczesna jezdnia z chodnikiem. W ramach prac powstała nowa konstrukcja jezdni, wkrótce będzie na niej układana nawierzchnia asfaltowa o szerokości 6 metrów, zaś na odcinku 915 metrów dodatkowo powstaje chodnik. W ramach prac zostają przebudowane skrzyżowania z innymi drogami, istniejące zjazdy indywidualne, jak również odwodnienie drogi oraz oznakowanie poziome i pionowe. Przebudowa ma zakończyć się do 30 października. Inwestycję wsparł samorząd gminy Wolanów, który przekazał na ten cel ponad 678 tysięcy złotych.

GMINA GÓZD Kiedrzyn – Małęczyn – Radom (ul. Lubelska)

Trwa przebudowa 2,5-kilometrowego odcinka drogi powiatowej, czyli ulicy Lubelskiej w Małęczynie, od krajowej “dwunastki” do lotniska. Zakres prac obejmuje między innymi sfrezowanie i położenie nowej nawierzchni oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej wraz z chodnikiem. Zostanie ona połączona z podobnym traktem wzdłuż lotniska, którą na zlecenie Powiatu Radomskiego wykonywało ostatnio miasto Radom. Z kolei samorząd gminy Gózd ma wykonać oświetlenie nowej drogi za około 500 tysięcy złotych. Wartość zadania to około 2,55 miliona złotych, a jego wykonawca, firma Roadstar ze Starachowic, ma zakończyć prace do 18 października.

GMINA JEDLNIA – LETNISKO Antoniówka – Groszowice – Piotrowice

Przebudowa kolejnego odcinka tej drogi powiatowej to IV etap tej inwestycji, obejmujący odcinek o długości 1 060 metrów. Ma on zakończyć przebudowę całego ciągu drogowego o łącznej długości ponad 4,1 kilometra. Wartość tego zadania po przetargu to ponad 1,275 miliona złotych. Zakres prac obejmuje rozebranie istniejącej nawierzchni i stworzenie z niej podbudowy, wykonanie nowej konstrukcji jezdni, przebudowę istniejących zjazdów, wykonanie poboczy umocnionych kruszywem, przebudowę odwodnienia oraz wykonanie oznakowania. . Wykonawcą prac jest firma Budromost – Starachowice, a planowany termin zakończenia prac – do 25 października.

GMINA JEDLIŃSK / ZAKRZEW Wsola – Piastów – Wola Gutowska – Zakrzew

Inwestycję, zaplanowaną w cyklu dwuletnim, realizuje firma Strabag z Pruszkowa, która przebudowuje tam ponad 4,8-kilometrowy odcinek drogi powiatowej. Powstała tam nowa jezdnia o szerokości 6 metrów z poboczami o szerokości 1 metra oraz ciąg pieszo-rowerowy o szerokości 3 metrów po lewej stronie drogi. Zostały też przebudowane skrzyżowania z drogami gminnymi oraz istniejące zjazdy indywidualne i publiczne, a na koniec ma być wykonane oznakowanie poziome i pionowe. Na terenie gminy Jedlińsk zbudowano też kanalizację deszczową na odcinku o długości 561 metrów. Obecnie wykonywane są poprawki, związane ze wzmocnieniem podbudowy i odwodnienia niektórych odcinków, a następnie będzie układana nawierzchnia. Ostateczny termin realizacji tej inwestycji to 30 września.

Remonty dróg w pięciu gminach

Oprócz tego prowadzone są prace remontowe na terenie pięciu gmin. Na ich realizację w budżecie powiatu zarezerwowano 5 milionów złotych. Remonty są wykonywane w:

* gminie Skaryszew – odcinek drogi Makowiec – Rawica o długości 2740 metrów (od skrzyżowania z drogą powiatową we wsi Kazimierówka do skrzyżowania z drogą gminną we wsi Kłonowiec Koracz),

* gminie Kowala – odcinek drogi Młodocin – Kowala o długości 991 metrów (od przejazdu kolejowego w Rożkach do Kowali),

* gminie Iłża – odcinek drogi Iłża- Antoniów o długości 680 metrów,

* gminie Przytyk – odcinek drogi Wir – Goszczewice – Przytyk o długości 1 950 metrów (od miejscowości Wrzos w kierunku Przytyka),

* gminie Gózd – odcinek drogi Klwatka – Bogusławice – Skaryszew – na długości 850 metrów.

Na wskazanych odcinkach zostaną wykonane nowe nawierzchnie bitumiczne, a pobocza dróg będą wzmacniane kruszywem. Istniejące rowy przydrożne zostaną odmulone, a przepusty udrożnione lub wyremontowane.

Powrót