Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach

SOSW w Chwałowicach

Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach

Chwałowice 247
27-100 Iłża

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chwałowicach

Tel. 48 616 30 49

email : sekretariat@sosw-chwalowice.pl

www.sosw-chwalowice.pl

Dyrektor: Ewa Mąkosa

Wicedyrektor: Jadwiga Błaszczyk

Powrót