Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach

SOSW w Chwałowicach

Zespół Szkół i Placówek w Chwałowicach

Chwałowice 247
27-100 Iłża

Telefon/fax: (48) 616-15-74

(48) 6163049

e-mail: ckziu2012@gmail.com

http://www.ckuchwalowice.pl

Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy w Chwałowicach

Tel. 48 616 30 49

email : sekretariat@sosw-chwalowice.pl

www.sosw-chwalowice.pl

Dyrektor: Ewa Mąkosa

Wicedyrektor: Jadwiga Błaszczyk

Powrót