Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. M. Skłodowskiej – Curie w Pionkach

CKZiU w Pionkach

Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego im. M. Skłodowskiej - Curie w Pionkach

ul. Aleja Jana Pawała II 7
26-670 Pionki

Telefon:

Sekretariat (048) 6121524,

Księgowość (048) 6121411,

Fax: (048) 612 15 22

e-mail: www.czerwone.edu.pl

ckziu.pionki@gmail.com

Dyrektor: 

Magdalena Wiśniewska (048) 6121524

Wicedyrektor: 

Sylwia Śmietanka (048) 6128181

Powrót