Powiatowy Urząd Pracy

PUP Radom

Powiatowy Urząd Pracy

ul. Ks. Łukasika 3
26-612 Radom

Telefon: (48) 384-20-74,

(48) 384-20-75, 

(48) 363-99-57 do 59

Fax: (48) 363-48-73

Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu: Sebastian Murawski

Z-ca Dyrektora Powiatowego Urzędu Pracy w Radomiu ds. Ewidencji i Świadczeń: Adam Bocheński

Opis: www.pupradom.pl

www.pracaradom.tv

Powrót