Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy

DPS w Wierzbicy

Dom Pomocy Społecznej w Wierzbicy

ul. Sienkiewicza 37
26-680 Wierzbica
Telefon: (48) 6182059
Fax: (48) 6182059
Dyrektor: Małgorzata Borcuch
dps.wierzbica@gmail.com
www.dpswierzbica.finn.pl

Opis:

Placówka przeznaczona jest dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, w stosunku do których nie ma możliwości zapewnienia właściwej opieki w miejscu zamieszkania.

Filia DPS w Wierzbicy przeznaczona dla osób przewlekle somatycznie chorych z rozszerzonym zakresem świadczonych usług na rzecz osób z chorobą Alzheimera.

Powrót