Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich – Pary Prezydenckiej

Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach im. Lecha i Marii Kaczyńskich - Pary Prezydenckiej

ul. Sienkiewicza 29 26-670 Pionki

Telefon: (048) 6121381

Fax: (048) 6121381

Dyrektor: Bernarda Maria Dudek

NIP 8121649620

REGON 670140015

www.spzzozpionki.pl

Powrót