Rada Powiatu

Więcej

Rada Powiatu Radomskiego 2018-2023: Ryszard Dziura, Adam Gibała, Krzysztof Kozera, Mirosław Ślifirczyk, Ireneusz Kumięga, Marzena Murawska, Paweł Górak, Zbigniew Dziubasik, Jan Kowalczyk, Marek Janeczek, Jan Siek, Cezary Nobis, Ewa Tkaczyk, Krzysztof Murawski - Przewodniczący Rady Powiatu, Waldemar Trelka - Starosta Radomski, Agnieszka Pasek, Teodozja Bień, Marian Wikło, Anna Rogulska, Katarzyna Konopska, Irena Dygas, Zdzisław Mroczkowski, Tadeusz Osiński, Małgorzata Klocek, Roman Frąk, Adam Siczek, Marek Jarosz.

Rada Powiatu zajmuje się przede wszystkim stanowieniem aktów prawa miejscowego, w tym statutu powiatu. Do jej kompetencji należy również wybór lub odwołanie Zarządu Powiatu oraz ustalenie wynagrodzenia Starosty. Radni akceptują kierunki działania Zarządu Powiatu, rozpatrują sprawozdania z jego działalności oraz działalności jednostek organizacyjnych Powiatu. Rada uchwala również roczny budżet i czuwa nad jego realizacją.

Więcej