Tereny inwestycyjne

 • Gmina Iłża

  Specyfikacja terenów inwestycyjnych:

  Lokalizacja:

  Iłża ul. Przy Malenie, gm. Iłża, pow. radomski, woj. Mazowieckie

  Tereny inwestycyjne

  Przeznaczenie terenu wg planu zagospodarowania:
  Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego są to tereny o preferencji dla funkcji produkcyjnych.

  Własność:
  Gmina Iłża, Skarb Państwa

  Obecne użytkowanie terenu:
  Rolnicze

  Istniejąca zabudowa:
  Brak

  Otoczenie i sąsiedztwo:
  Oczyszczalnia ścieków, stacja kontroli pojazdów, zakład produkcyjny

  Dostępność komunikacyjna:
  Dojazd do drogi krajowej nr 9 Radom – Rzeszów 400m

  Uzbrojenie terenu:
  Energia elektryczna, woda, kanalizacja sanitarna, gaz, sieć drogowa

  Atrakcyjność lokalizacyjna:
  Teren położony w odległości 400 m do drogi krajowej nr 9 odległość do Radomia – 30 km do Warszawy - 130 km.

  Najbliższe stacje PKP:
  Radom – 30 km, Starachowice – 22 km.

  Charakterystyka terenu:
  Podłoże piaszczyste, płaskie ukształtowanie terenu, niski poziom wód gruntowych, teren idealny pod inwestycje.

  Obszar około:
  8,5 ha

  Kontakt:
  Burmistrz Iłży - Przemysław Burek tel. 48 616-31-35 e-mail: burmistrz@ilza.pl

  Tereny inwestycyjne

 • Gmina Wierzbica

  URZĄD GMINY WIERZBICA

  26-680 Wierzbica • ul. Kościuszki 73

  tel. 048 618 36 10 • fax 048 618 36 11

  www.wierzbica.pl • e-mail: wierzbica@wierzbica.pl

  TERENY INWESTYCYJNE

  NR 1. Rzeczków

  Teren Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN

  Tereny oznaczone nr 1 na mapie położone są w miejscowości Rzeczków w zachodniej części Gminy Wierzbica przy drodze nr 744 Wierzbica – Szydłowiec, na granicy z Gminą Jastrząb. Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod zainwestowanie wynosi 3,66 ha, - tereny w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica preferowane są jako obszary potencjalnego rozwoju przemysłu, baz, składów, usług produkcyjnych, rozwoju przedsiębiorczości. Dla terenu , na którym położne są przedmiotowe grunty Gmina Wierzbica opracowuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

  NR 2. Wierzbica

  Tereny oznaczone nr 2 położone są w miejscowości Wierzbica po południowej stronie drogi nr 744 Wierzbica - Szydłowiec. Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod zainwestowanie wynosi 12,00 ha, - tereny w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica preferowane są jako obszary istniejącego przemysłu potencjalnego rozwoju przemysłu, baz, składów, usług produkcyjnych, rozwoju przedsiębiorczości. Dla terenu , na którym położne są przedmiotowe grunty Gmina Wierzbica opracowuje miejscowy plan zagospodarowania.

  NR 3. Wierzbica

  Tereny oznaczone nr 3 położone są w miejscowości Wierzbica po północnej stronie drogi nr 744 Wierzbica - Szydłowiec. Powierzchnia gruntów przeznaczonych pod zainwestowanie wynosi 6,00 ha, - tereny w Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Wierzbica preferowane są jako tereny istniejącego przemysły, baz i składów, usług produkcyjnych. Dla terenów, na którym położne są przedmiotowe grunty mina Wierzbica opracowuje miejscowy plan zagospodarowania.

 • Gmina Pionki

  URZĄD GMINY PIONKI

  26-670 Pionki • ul. Zwycięstwa 6

  tel. 048 612 15 14 • tel./fax 048 612 12 34

  www.gmina-pionki.pl• e-mail: ug@gmina-pionki.pl

  TERENY POD INWESTYCJE

  Kompleks gruntów budowlanych o pow. 11,72 ha położone w Kamyku /przy granicy miasta Pionki. Teren przeznaczony jest pod budownictwo mieszkalne i usługowe. Istniejąca infrastruktura to: woda, gaz, energia, kanalizacja sanitarna. Pożądane inwestycje to przemysł rolno-spożywczy i wytwórczy na bazie drewna. Potencjalny inwestor może liczyć na pomoc władz samorządowych przy wskazaniu tanich terenów do zagospodarowania oraz ulgi podatkowe.

  Nr: 70/4; 71/3; 72/5; 73/8; 73/10

 • Miasto Pionki

  URZĄD MIASTA PIONKI

  26-670 Pionki • Al. Jana Pawła II 15

  tel. centrala: 048 341 42 00 • tel./fax 048 341 42 90

  www.pionki.pl • e-mail: rozwoj@pionki.pl

  TERENY POD INWESTYCJE PRZEMYSŁOWO – USŁUGOWE

  Miasto Pionki jest właścicielem i oferuje do wykorzystania na produkcję przemysłową ponad 300ha zabudowanego terenu po Zakładzie Tworzyw Sztucznych „Pronit”. Opisywany obszar inwestycyjny wyposażony jest we wszelkie media konieczne do produkcji tj.: średnie i wysokie napięcie, woda, kanalizacja sanitarna w pobliżu gaz średnio-prężny. Na opisywanej nieruchomości znajdują się: place składowe - utwardzone, drogi asfaltowe wewnątrzzakładowe wraz z parkingami. Cześć terenów (ponad 20ha) objęta jest działaniem

  Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN. Obszar inwestycyjny zlokalizowany jest przy drogach powiatowych, w bliskiej odległości dostępna

  jest także bocznica kolejowa. Działki inwestycyjne wolne są od zanieczyszczeń, przygotowane do natychmiastowego zagospodarowania. W bezpośrednim sąsiedztwie nie ma osiedli ani terenów zamieszkałych. Przedsiębiorcom prowadzącym lub rozpoczynającym działalność w naszym rejonie oferujemy ulgi i obniżki podatkowe zwolnienie z podatku

  dochodowego od osób prawnych lub od osób fizycznych z tytułu prowadzenia działalności gospodarczej.

  TERENY W SPECJALNEJ STREFIE EKONOMICZNEJ

  Część terenów inwestycyjnych położona jest w zasięgu TSSE, która oferuje inwestorom pomoc publiczną (regionalną). Przedsiębiorca działający w ramach udzielonego

  zezwolenia może korzystać z pomocy regionalnej z dwóch tytułów:

  • poniesionych nakładów inwestycyjnych

  • utworzenia i utrzymania nowych miejsc pracy.

  ABY ZOSTAĆ INWESTOREM TSSE, WYSTARCZY:

  • uzyskać zezwolenie na działalność gospodarczą w strefie,

  • zainwestować minimum 100 tys. EUR,

  • gwarancja, iż firma będzie działać minimum 5 lat na jej terenie.

  Tereny objęte Tarnobrzeską Strefą Ekonomiczną, Podstrefa Radom, obręb ewidencyjny Pionki.

  1. Część działki ewidencyjnej Nr 1464/70 – o pow. około 8,00ha, w MPZP tereny przemysłowe, działka niezabudowana, w ewidencji – Ba, w terenie w dużej części porośnięta lasem, brak mediów na tej działce, istnieje możliwość przyłączy wody i energii - właściciel Skarb Państwa, użytkownik wieczysty – osoba prawna, dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej  

  2. Część działki nr 1464/93, obecnie Nr 1464/160 i Nr 1464/161 – działki uzbrojone, zabudowane, właściciel Skarb Państwa użytkownik wieczysty – osoba prawna, zgodnie  z MPZP- tereny przemysłowo-leśne, dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne  o nawierzchni asfaltowej

  3. Działka ewidencyjna Nr 1461/204 – uzbrojona, zabudowana, użytkownik wieczysty osoba prawna

  4. Działka nr 1464/28- działka ma dostęp do mediów tj. woda, energia, w MPZP – teren przemysłowy, użytkownik wieczysty – osoba prawna, dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej

  5. Działka nr 1464/277 – obecnie nr 1464/303 i 1464/304, zabudowane – dostęp do mediów- wod-kan, energia, w MPZP –tereny przemysłowe, użytkownik wieczysty – osoba prawna, dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej

  6. Działka nr 1464/156 o pow. 1.6180 ha, zabudowana, w MPZP – teren przemysłowo-leśny, dostęp do sieci wod- kan i energii, lokalizacja, właściciel Skarb Państwa – użytkownik wieczysty – Gmina Miasta Pionki, dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne  o nawierzchni asfaltowej 

  7. Działka nr 1464/173 o pow. 0.9862 ha, niezabudowana, w MPZP – teren przemysłowy, porośnięta drzewami, brak mediów na działce, dostęp do mediów w okolicy, właściciel Skarb Państwa , użytkownik wieczysty – Gmina Miasta Pionki, dostęp do drogi publicznej przez drogi wewnętrzne o nawierzchni asfaltowej.

  Kontakt:

  Danuta Zygadło – Urząd Miasta w Pionkach

  tel. (048) 341-42-15

  Burmistrz: Romuald Zawodnik

  tel. (048) 341-42-00

 • Gmina Kowala

  URZĄD GMINY KOWALA

  26-624 Kowala • Kowala 105a

  tel. 048 610 17 60 • fax 610 17 22

  www.kowala.pl • e-mail: kowala@kowala.pl

  TERENY POD INWESTYCJE

  • Nazwa lokalizacji: Kosów, Gmina Kowala

  • Maksymalna dostępna powierzchnia nieruchomości (w jednym kawałku) - 41.3131 ha

  • Możliwość powiększenia terenu o kolejnych 12 przyległych działek o powierzchni 5.4592ha

  • Cena jednej działki to 16 325 186 zł

  • Własciciel: Gmina Kowala - udział 1/1

  • Orientacyjny termin uchwalenia planu zagospodarowania przestrzennego gminy - 2009 rok.

  • Teren przeznaczony pod zabudowania mieszkaniowe i mieszkaniowo - letniskowe.

  • Klasyfikacja gruntów wraz z powierzchnią ha: grunty orne - RIVb 4.9346 ha, grunty orne – RV 18.2794 ha, grunty pod rowami - W-RV - 0.7206 ha, grunty orne - RVI - 3.6859 ha, łąki trwałe - ŁIII - 0.8208 ha, łąki trwałe - ŁIV - 9.5286 ha, grunty pod stawami - Wsr - 1.3514ha, drogi Dr - 0.9008 ha

  • Różnica poziomów terenu ok. 3 m.

  • Obecne użytkowanie: pola orne odłogowane

  • Przez teren działki przebiega 7 rowów odwadniających szer. 4 m. Przez środek działki wzdłuż dłuższego boku biegnie linia energetyczna wysokiego napięcia, od strony północnej znajdują się stawy rybne.

  • Od strony zachodniej na jednej z mniejszych działek znajdują się ruiny dworku wpisanego

  do rejestru zabytków.

  • Procent dopuszczalnej zabudowy 60%, wysokość budynków max. 15m

  • Działka od strony południowej sąsiaduje z ulicą Krychnowicką (Miasta Radom), od strony wschodniej z gruntową ulicą Stawową (rejon miasta Radom), od zachodu dojazd ok. 100m od drogi powiatowej i ok. 800m od drogi krajowej nr 7, od północy zaś sąsiaduje ze stawami hodowlanymi jednorodzinnymi. Działka ma dobrą lokalizację w stosunku do ośrodka gminnego, handlu i usług, opieki zdrowotnej i szkolnictwa.

  • Odległość od drogi krajowej nr 7 na odcinku - Radom - Kielce - ok. 1 km.

  • Najbliższa stacja kolejowa: linia Radom - Skarżysko - Kamienna - stacja Rożki - 2 km, linia: Radom - Łódź - przystanek Kończyce Radomskie - 1 km.

  • Bocznica kolejowa przy stacji kolejowej Wolanów na trasie Radom - Łódź w odległości ok. 3 km.

  ISTNIEJĄCA INFRASTRUKTURA

  • Elektryczność na terenie: TAK

  • Odległość przyłącza od granicy terenu – linia energetyczna wysokiego napięcia przebiega przez działkę w pobliżu istnieje sieć średniego napięcia.

  • Występuje jeden rodzaj wody z ujęcia gminnego w Dąbrówce Zabłotniej

  • Odległość przyłącza od granicy terenu – wzdłuż działki

  • Dostępna objętość m3/24h - 921 m3/dobę

  • Odległość przyłącza od granicy terenu 1km

  • Telefony TAK

  • Odległość przyłącza - przy granicy

  • Osoba przygotowująca ofertę:

  Kontakt:

  Kierownik Budownictwa i Inwestycji Piotr Markiewicz

  tel. 48 610 17 60 wew. 31, e-mail: budownictwo@kowala.pl

 • Gmina Jedlińsk

  URZĄD GMINY JEDLIŃSK

  26-660 Jedlińsk • ul. Warecka 19

  tel. 048 321 30 21 • fax 048 321 30 21

  www.jedlinsk.pl • e-mail: jedlinsk@jedlinsk.pl

  TERENY POD INWESTYCJE

   Nr 1.Urbanów.

  Działka niezabudowana i nieużytkowana o powierzchni 4 hektarów - podzielona na kilka działek. Jest to teren suchy, płaski, międzyleśny, w oddaleniu, niezamieszkały, w kształcie prostokąta. Dojazd do działki po drodze utwardzonej. Uzbrojenie terenu w energię elektryczną o napięciu 380kV. W sąsiedztwie znajdują się tereny leśne oraz międzygminne składowisko odpadów komunalnych.

   Nr 2. Klwaty.

  Działka niezabudowana i niezagospodarowana o powierzchni 4,5 hektara przeznaczona pod zabudowę przemysłowo-usługową. Obszar inwestycyjny zlokalizowany jest w pobliżu granic miasta Radomia, ok. 5 km od krajowej drogi nr 7. Jest to zwarty kompleks, do którego prowadzi droga gruntowa. Teren płaski, suchy, nieuzbrojony. W sąsiedztwie znajdują się tereny rolne.