UE Projekty infrastruralne 2007 – 2013 / 2014-2020

 • Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020

  30.09.2022

  Całkowita wartość zadania: 350 000, 00 zł.

  Dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: 350 000,00 zł.

  Okres realizacji: styczeń 2023 r. – sierpień 2023 r.

  Opis projektu:

  • cel: zwiększenie cyberbezpieczeństwa usług publicznych świadczonych wydajniej i efektywniej przez Powiat Radomski, dzięki unowocześnieniu infrastruktury IT oraz wyższym umiejętnościom cyfrowym pracowników samorządu;
  • zakres rzeczowy:

  zakup i dostawa 30 sztuk komputerów all–in-one wraz  z oprogramowaniem systemowym;

  zakup i dostawa 10 sztuk laptopów wraz z oprogramowaniem systemowym;

  zakup oraz dostawa oprogramowania Microsoft Windows Server CAL 2022 – 230 sztuk licencji dostępowych dla pracowników Starostwa Powiatowego w Radomiu;

  specjalistyczne szkolenia stacjonarne łącznie dla 12 pracowników Starostwa Powiatowego w Radomiu;

  opracowanie diagnozy cyberbezpieczeństwa Starostwa Powiatowego w Radomiu.

 • Projekty infrastrukturalne 2007 – 2013

  08.07.2021
  Lp.Obszar interwencjiNazwa programuForma pomocyTytuł projektuWartość projektu(w PLN)Wysokość dofinansowania(w PLN)Zakres projektuUwagi
  1.DrogiRegionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwaBudowa drogi powiatowej nr 3522W Pionki-Podgóra Podgóra na odcinku Pionki-Helenów3 672 6831 666 095przebudowa drogi powiatowej nr 3522W Pionki-Podgóra na odcinku Pionki-Helenów odcinek 6 627 m          
  2.DrogiRegionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwaBudowa drogi powiatowej nr 3555W granica województwa – Pakosław-Iłża2 568 5112 183 234budowa drogi powiatowej nr 3555W granica województwa – Pakosław-Iłża odcinek 3 700 m 
  3.DrogiProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich2014-2020Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)Przebudowa drogi powiatowej nr 3544W Walentynów – Tomaszów (III etap)2 626 6721 671 351Przebudowa drogi powiatowej nr 3544W Walentynów – Tomaszów(III etap) na odcinku długości 3 370,00 m 
  4.DrogiProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich2014-2020Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (EFRROW)Przebudowa drogi powiatowej nr 3569W Sucha –  Męciszów2 129 6131 355 073Przebudowa drogi powiatowejnr 3569W Sucha – Męciszów na odcinku długości 2 204 m 
  5.DrogiRegionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwaBudowa drogi powiatowej nr 1133W Stara Błotnica-Jedlanka1 614 1431 372 022przebudowa drogi powiatowejnr 1133W Stara Błotnica-Jedlanka odcinek 2 666 m 
  6.DrogiNarodowy Program Przebudowy Dróg LokalnychDotacja z budżetu państwaPrzebudowa drogi powiatowej nr 3542W Wierzbica-Modrzejowice (II etap)3 690 3141 837 223Przebudowa drogi powiatowejnr 3542W Wierzbica-Modrzejowice(II etap) odcinek 3 500 m 
  7.DrogiNarodowy Program Przebudowy Dróg LokalnychDotacja z budżetu państwaPrzebudowa drogi powiatowej nr 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów (III etap)3 694 1981 841 999Przebudowa drogi powiatowejnr 3515W Jedlińsk-Bartodzieje-Łukawa-Głowaczów (III etap)odcinek  3 675 m 
  8.Drogi-Dotacja celowa z budżetu państwaPrzebudowa drogi powiatowej nr 3536W Odechów-Kowalków-Sienno2 591 7331 934 763Przebudowa drogi powiatowejnr 3536W Odechów-Kowalków-Sienno odcinek 3 223 m 
  9.Drogi-Dotacja ze środków budżetu województwaPrzebudowa drogi powiatowej nr 3502W Przytyk-Wawrzyszów (X etap)487 588150 000Przebudowa drogi powiatowejnr 3502W Przytyk-Wawrzyszów(X etap) odcinek 850 m 
  10.Drogi-Dotacja ze środków budżetu województwaPrzebudowa drogi powiatowej nr 3502W Przytyk-Wawrzyszów (IX etap)306 60294 000Przebudowa drogi powiatowejnr 3502W Przytyk-Wawrzyszów(IX etap) odcinek 410 m 
  11.Pomoc społecznaRegionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwaBudowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego dla osób starszych i niepełnosprawnych w Pionkach7 610 4005 815 107Budowa Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego w Pionkach. Placówka służy 86 pensjonariuszom: osobom starszym i niepełnosprawnym wymagającym całodobowej opieki. 
  12.ZdrowieRegionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwaInformatyzacja oraz wdrożenie e-usług w Samodzielnym Publicznym Zespole Zakładów Opieki Zdrowotnej w Pionkach3 009 6872 407 749Wdrożenie zintegrowanego systemu szpitalnego (obejmującego Szpital, Poradnie Specjalistyczne, Przychodnie,  Laboratorium, Aptekę, Magazyn); zakup sprzętu informatycznego (serwery, sprzęt peryferyjny); wdrożenie e-usług (obejmującego rejestrację internetową, sms-y, kartye-usług, e-pracownik,e-kontrahent, e-pacjent,e-wyniki, e-interesant,e-konsultacje społecznee-informacja); ucyfrowienie do aparatów RTG w ramach e-wyników; wykonanie połączeń i podłączeń radiowych 
  13.Administracja samorządowaRegionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwaProjekt EA – Rozwój Elektronicznej Administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa-80 240 Okres realizacji: 2009-2015.W partnerstwie
  z Samorządem Województwa Mazowieckiego i innymi j.s.t.Kwota w kol. 7 dot. tylko PR za 2015 r.
  14.Administracja samorządowaRegionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2007-2013Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwaProjekt BW – Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu-1 340 478 Okres realizacji: 2009-2014.W partnerstwie
  z Samorządem Województwa Mazowieckiegoi innymi j.s.t.Kwota w kol. 7 dot. tylko PR za 2015 r.
  15.Administracja samorządowaRegionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego 2014-2020Dotacja ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwaProjekt ASI – Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji-360 052 W partnerstwiez samorządem Woj. Mazowieckiegoi innymi j.s.t.z terenu całego Mazowsza.Kwota w kol. 7 dot. tylko PR za 2015 r.
  16.EdukacjaProgram Rozwoju Regionalnej Infrastruktury SportowejFundusz Rozwoju Kultury FizycznejBudowa boiska wielofunkcyjnego przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych w Iłży351 935153 719