Aktualności

Ćwiczenie LIBERO 2023

13.11.2023

W dniach od 13 do 30 listopada Powiat Radomski bierze udział w krajowym ćwiczeniu pk. „LIBERO 2023”.

W ćwiczeniach biorą udział: Rządowe Centrum Bezpieczeństwa, MSWiA, MON, Komenda Główna PSP, wszystkie urzędy wojewódzkie, powiatowe i gminne.

Celem ćwiczenia jest sprawdzenie procedur systemu zarządzania kryzysowego,
a w szczególności dotyczących ostrzegania i alarmowania wojsk oraz ludności cywilnej
o zagrożeniu uderzeniami z powietrza, w tym: testowanie standardowych procedur operacyjnych dotyczących obiegu informacji pomiędzy krajowymi organami i strukturami zarządzania kryzysowego; sprawdzenie rozwiązań zawartych w planach i procedurach zarządzania kryzysowego podmiotów ćwiczących oraz ich funkcjonalności w sytuacji wystąpienia zagrożenia uderzeniami z powietrza.

Powrót