Aktualności

Minister rodziny Marlena Maląg otworzyła Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Krzyżanowicach

05.01.2023

Od 1 stycznia 2023 roku na mapie Powiatu Radomskiego pojawiła się nowa jednostka organizacyjna – Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Krzyżanowicach. Jest to ośrodek wsparcia dla dorosłych osób niepełnosprawnych. Uroczystego otwarcia dokonała m.in. Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.  

Powiatowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne w Krzyżanowicach – PCOM mieści się w nowym budynku, który został zaprojektowany i wybudowany zgodnie z potrzebami osób niepełnosprawnych, które będą z niej korzystały.

Do dyspozycji uczestników i personelu oddano budynek o powierzchni 727 metrów kwadratowych, w którym znajdują się  32 pomieszczenia w części dziennej, m.in. pracownie i sale terapeutyczne, sala ćwiczeń, pokój dzienny z jadalnią, podręczna kuchnia, sanitariaty, gabinety pracowników. W części mieszkalnej znajduje się 8 jednoosobowych pokoi, każdy z łazienką przystosowaną do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

– Trzy lata temu, zanim Zarząd Powiatu podjął decyzję o budowie PCOM-u, przeprowadziliśmy ankietę wśród mieszkańców powiatu. Wyniki tej ankiety jasno pokazały, że jest ogromna potrzeba utworzenia takiej placówki, ponieważ ponad 250 osób jest zainteresowanych korzystaniem z jej usług – mówił starosta radomski Waldemar Trelka.  PCOMjest ośrodkiem wsparcia z miejscami całodobowymi okresowego pobytu dla 23 dorosłych osób niepełnosprawnych, w tym 15 osób korzysta ze wsparcia placówki w formie pobytu dziennego – w wymiarze 8 godzin dziennie przez 5 dni w tygodniu, a 8 osób całodobowo zamieszkuje placówkę przez 7 dni w tygodniu przez kilka tygodni. Rocznie z takiego wsparcia może skorzystać około 100 osób  – dodał starosta radomski.

Wypowiedź – Waldemar Trelka, starosta radomski

Nowo utworzona placówka zapewnia swoim podopiecznym warunki do samodzielnego i niezależnego pobytu/zamieszkiwania, opieki oraz rozwijania sprawności intelektualnej i ruchowej.

– Tworzenie takich Centrów Opiekuńczo – Mieszkalnych, które w ramach Funduszu Solidarnościowego powstają na terenie Polski jest bardzo ważne. Bardzo nas cieszy, że na Mazowszu  tutaj w powiecie radomskim powstało takie centrum, które dzisiaj mieliśmy zaszczyt otworzyć, to jest przede wszystkim wychodzenie naprzeciw potrzebom osób niepełnosprawnych. Na terenie całego Mazowsza takich placówek powstanie 21. W ramach Funduszu Solidarnościowego poza tymi centrami, realizowany jest program Asystent Osoby Niepełnosprawnej czy Opieka Wytchnieniowa – mówiła Minister Rodziny i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Wypowiedź Marleny Maląg – minister rodziny i polityki społecznej

Zakres usług prowadzonych w Centrum jest różnorodny i dostosowany do potrzeb uczestników.

– Celem wsparcia kierowanego do uczestników Centrum będzie głównie podniesienie ich kompetencji społecznych oraz rozwijanie umiejętności potrzebnych do samodzielnego życia. Istotnym elementem wsparcia będzie również wykształcenie w uczestnikach umiejętności pozwalających im na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych i umiejętności społecznego funkcjonowania oraz dbania o swój stan zdrowia, higienę, a także ogólną sprawność – dodał kierownik placówki Sylwester Gałek.

W uroczystym otwarciu nowej placówki uczestniczyli także posłowie na Sejm RP: Anna Kwiecień, Marek Suski, Andrzej Kosztowniak, Agnieszka Górska oraz europoseł Zbigniew Kuźmiuk i wicewojewoda mazowiecki Artur Standowicz.

Wypowiedź – poseł Marek Suski
Wypowiedź – Artur Standowicz – wicewojewoda mazowiecki

Samorząd powiatowy reprezentowali: przewodniczący Rady Powiatu Radomskiego Krzysztof Murawski wraz z wiceprzewodniczącym Zdzisławem Mroczkowskim i radnymi powiatu: Małgorzatą Klocek i Markiem Jaroszem. Samorząd Iłży reprezentowała z kolei przewodnicząca Rady Miejskiej Agnieszka Okruta. W uroczystości wzięli też udział ks. Damian Drabikowski, dyrektor Caritas Diecezji Radomskiej i Tadeusz Misiak, nadleśniczy Nadleśnictwa Marcule.

Nie zabrakło też obecnej dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie Jolanty Borek oraz jej poprzedniczki Haliny Janiszek – Stajniak, która od początku czuwała nad realizacją inwestycji. Wnętrza obiektu poświęcił ks. Paweł Bukała, proboszcz parafii w Krzyżanowicach.

Na program zajęć, prowadzonych przez placówkę złożą się m.in. treningi funkcjonowania w życiu codziennym, treningi umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów; treningi umiejętności spędzania wolnego czasu; zajęcia dające mieszkańcom PCOM możliwość rozwijania zainteresowań i umiejętności, które mogliby wykorzystać w codziennym życiu, ale także poradnictwo psychologiczne, czy zajęcia i zabiegi poprawiające ogólną sprawność, w szczególności fizyczno-ruchową i manualną, w  parciu o bazę rehabilitacyjną placówki.

Placówka zapewnia uczestnikom bezpłatne wyżywienie, a osobom przebywającym w systemie  dziennym, także bezpłatny codzienny transport z miejsca zamieszkania do Centrum oraz z Centrum do miejsca zamieszkania.

Utworzenie i funkcjonowanie tej Jednostki w okresie pierwszych 5 lat działalności jest współfinansowane z Funduszu Solidarnościowego w ramach Programu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Centra opiekuńczo – mieszkalne”.

Całkowity koszt zadania inwestycyjnego wynosi 4 400 000,00 zł, w tym: 3 000 000,00 zł środki otrzymane przez Powiat z Funduszu Solidarnościowego i 1 400 000,00 zł wkład własny Powiatu Radomskiego.

Roczne koszty funkcjonowania placówki będą w około 51% pokrywane ze środków Funduszu Solidarnościowego, a w 49% ze środków Powiatu Radomskiego. Na chwilę obecną, Uczestnicy nie ponoszą żadnych kosztów pobytu w placówce.

Kto może zostać podopiecznym Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach?

  1. Osoby w wieku powyżej 18 roku życia,
  2. Osoby posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  3. osoby o obniżonych kompetencjach społecznych, w tym osoby z niepełnosprawnością intelektualną i chorobami psychicznymi,
  4. osoby niesamodzielne, wymagające szczególnej, całodobowej opieki.
Powrót