Aktualności

Listopadowo – grudniowa sesja Powiatu Radomskiego. Było wiele o planach przebudowy dróg

02.12.2022

W piątek, 2 grudnia odbyła XLIX Sesja Rady Powiatu w Radomiu. Radni podjęli kilka istotnych uchwał.

Piątkowa sesja rozpoczęła się tradycyjnie od przyjęcia protokołu z poprzednich obrad. Później starosta Waldemar Trelka przedstawił aktualną i bardzo obszerną informację o pracach Zarządu Powiatu i wykorzystaniu pieniędzy własnych i zewnętrznych na rozmaite zadania inwestycyjne.

Radni zapoznali się z dokładną informacją na temat realizacji programu budowy i przebudowy dróg powiatowych ujętych w planie wydatków inwestycyjnych na rok 2022. W tej kwestii warto zaznaczyć, że pierwotny plan wydatków inwestycyjnych na 2022 rok wynosił 16 135 341,00 zł i zakładał realizację 19 zadań inwestycyjnych. W ciągu roku plan ten wielokrotnie ulegał zmianom i na koniec października wydatki zaplanowane na realizację 29 zadań inwestycyjnych wynoszą 39 816 309,05 zł.


Radni przyjęli też “Program Ochrony Środowiska do Powiatu Radomskiego do roku 2030”. Podjęli również uchwałę w sprawie złożenia wniosku do Ministra Obrony Narodowej o udzieleniu zezwolenia na utworzenie 7. oddziału przygotowania wojskowego w Technikum wchodzącego w skład Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Stanisława Staszica w Iłży. Klasa miałaby powstać już we wrześniu 2023 roku.

ZOBACZ ZAPIS WIDEO 49 SESJI RADY POWIATU TUTAJ

– Chcieliśmy zwrócić uwagę na fakt, że dzięki utworzeniu takiej klasy, powiększy się liczba chętnych uczęszczających do tej szkoły. W dobie niżu demograficznego to bardzo ważne – wyjaśniała Marzena Murawska, przewodnicząca Komisji Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej i Sportu.


Radni podejmowali też uchwały związane ze zmianami statutowymi w kilku placówka jak Dom Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, czy SPZOZ w Pionkach. Na koniec sesji podjęto również uchwałę w sprawie zmian 13. zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok.

Kolejna sesja została zaplanowana na 28 grudnia 2022 roku.

Powrót