Aktualności

Zarząd Powiatu Radomskiego z absolutorium. Radni udzielili go podczas czerwcowej sesji

28.06.2022

We wtorek, 28 czerwca odbyła się 34. sesja Rady Powiatu Radomskiego, której obrady otworzył przewodniczący Krzysztof Murawski. W programie była dyskusja o raporcie o stanie powiatu za 2021 rok, a także udzielenie wotum zaufania, zatwierdzenia wykonania budżetu i udzielenia absolutorium dla Zarządu Powiatu. Te trzy najważniejsze uchwały podjęto zdecydowaną większością głosów.

Starosta Waldemar Trelka złożył radnym szczegółowe sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu i podzielił się informacją, że szpitale powiatowe w Pionkach oraz w Iłży otrzymały po jednej karetce transportowej o wartości prawie 300 tysięcy złotych każda, zakupionych przez samorząd województwa mazowieckiego. Według niego, urząd marszałkowski kupił 91 takich pojazdów, które są przekazywane podmiotom służby zdrowia w całym województwie.

Szpital w Pionkach bez wsparcia marszałka

– Nasz wniosek o dofinansowanie zakupu specjalistycznej aparatury dla nowego szpitala w Pionkach w ramach marszałkowskiego Instrumentu Wsparcia Zadań Ważnych dla Równomiernego Rozwoju Mazowsza nie został niestety rozpatrzony. Przypomnę, że zamierzamy kupić dla szpitala rezonans magnetyczny, artroskop i urządzenie rentgenowskie tzw. ramię C o wartości około 6,2 miliona złotych, wnioskowaliśmy do pana marszałka o 3,9 miliona, czyli 60 procent wartości zadania. Trudno, złożymy więc wniosek do rezerwy ogólnej budżetu państwa na ten sprzęt – mówił Waldemar Trelka. – Na liście projektów, opublikowanej 22 czerwca nie znalazł się wniosek Powiatu Radomskiego, podczas gdy północna część województwa otrzymała naprawdę duże wsparcie. Cieszymy się z sukcesów Płocka, Siedlec, czy ubogiej Warszawy, choć trochę szkoda, że nas nie ma w tym gronie. W naszym powiecie jedynym beneficjentem jest gmina Skaryszew, która otrzymała około 2 milionów złotych na dwa zadania. Wsparcie od pana marszałka otrzymało też wiele szpitali, w tym placówki warszawskie, mniej więcej po cztery miliony złotych. Naprawdę liczyliśmy na przychylność pana marszałka, wiele osób z jego środowiska chciało nam w tym pomóc, a jednak nie udało im się. Nierównomierny rozwój Mazowsza staje się naprawdę poważnym problemem, sądzę, że zarząd województwa ma pewne zobowiązania wobec jego południowej części – dodał starosta.

Przyjęty raport o stanie powiatu

Pierwszym punktem sesji była dyskusja i rozpatrzenie Raportu o stanie Powiatu Radomskiego za 2021 rok. To dokument, który jest podsumowaniem działalności powiatu i jego Zarządu, a także starostwa i jednostek organizacyjnych.

– Jeszcze w ubiegłym roku zwracałem uwagę na rozwój powiatu, który nie rozkłada się równomiernie. To jest bardzo dobry czas dla powiatu, ale jednak nie dla wszystkich. Chciałbym zwrócić uwagę na rozbudowę dróg gminnych, które łączą się z powiatowymi. Gmina Jedlińsk według moich informacji dokładała ponad 800 tysięcy złotych do przebudowy drogi powiatowej w Goryniu, na którą powiat i tak otrzymał dofinansowanie, więc wydaje się, że gmina jest bardziej eksploatowana. Lesiów, Kozłów, Owadów też zasługują na wsparcie w postaci nowych dróg, tam są duże zakłady, które generują duży ruch samochodowy, a płacą potężne podatki, dlatego upominam się o to w imieniu mieszkańców, którzy mnie wybrali – mówił radny Marian Wikło.

– Otrzymaliśmy środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, jak zresztą każdy samorząd w Polsce. Te środki mogliśmy wydać na cokolwiek, ale uznaliśmy, że zrobimy drogę w Goryniu, a pan wójt wraz z radnymi gminy zdecydowali o dofinansowaniu tej budowy. Wiemy już, że wkrótce będziemy mogli ogłosić przetarg na przebudowę 5,3 kilometra kolejnej drogi w gminie Jastrzębia. Byłem na sesji, kiedy radni gminy otrzymali informacje na ten temat i podjęli decyzję o udzieleniu dofinansowania 35 procent wartości zadania, a powiat wyłożył pozostałe 75 procent. Ostatnio co roku jest duża inwestycja drogowa w gminie Jastrzębia – odpowiedział starosta Waldemar Trelka.

Radny Marek Janeczek zauważył, że raport o stanie powiatu za 2021 rok, będący podsumowaniem działalności zarządu, starostwa i jednostek, jest już przygotowywany po raz czwarty.

– W bardzo wysokim stopniu zrealizowano inwestycje w ochronę zdrowia, właśnie poprzez zrównoważony rozwój, a więc szpitale w Pionkach oraz Iłży. Cieszy to, że przez jeden rok Zarząd Powiatu potrafił znaleźć bardzo duże środki zewnętrzne z budżetu państwa dla tych dwóch placówek oraz współpracować z samorządami miasta oraz gminy Pionki na modernizację tamtejszego szpitala. Druga sprawa to bardzo wysokie środki pozyskane z zewnątrz oraz wysoki udział samorządów lokalnych w zadaniach drogowych, dajemy więc wszystkim gminom jednakowe szansę na rozwój. Forum Samorządowe, które reprezentuję wraz z kolegą Ireneuszem Kumięgą, na podstawie przedstawionego raportu udzieli zatem absolutorium dla pana starosty i Zarządu Powiatu. Mam nadzieję, że będą oni sięgać po kolejne środki finansowe, jest nowy program rządowy na uzbrojenie terenów inwestycyjnych, dlatego warto będzie zająć się wnioskiem na ulicę Radomską, która prowadzi do kompleksu przemysłowego, gdzie rozbudowują się zakłady Mesko i działa wiele innych dużych firm. Druga sprawa to tereny, które już powiat posiada, czyli działki przy ul. Garszwo, gdzie marzy mi się pozyskanie olbrzymich środków z Krajowego Planu Odbudowy, aby stworzyć tam ośrodek sportowo – rekreacyjny – mówił m.in. radny powiatowy z Pionek.

– Cieszę się, że pan radny zauważył nasze starania o inwestycje i wsparcie dla powiatowej służby zdrowia. Przypomnę tylko, że oddaliśmy pierwszy budynek nowego szpitala w Pionkach wraz ze sprzętem i wyposażaniem o wartości ponad 33 milionów złotych, gdzie miasto Pionki przekazało 1 milion złotych. Budujemy drugi pawilon, otrzymaliśmy też 10 milionów złotych na trzeci etap przebudowy obiektów szpitalnych. Z kolei w szpitalu powiatowym w Iłży wykonaliśmy inwestycje za około 19 milionów, mamy deklarację samorządu Iłży, że przekażą na kolejne inwestycje szpitalne 500 tysięcy złotych, samorząd gminny dokłada też do przebudowy drogi Małomierzyce – Iłża około 1,5 miliona złotych. Wcześniej Rada Powiatu przychyliła się do pomocy finansowej dla szpitala w Pionkach, dziś będziemy udzielać pomocy szpitalowi w Iłży, dzięki czemu znikną wszystkie zobowiązania wymagalne, co znacznie  polepszy kondycje placówek – mówił wicestarosta Krzysztof Kozera. – Będziemy również ulepszać program stypendialny, ponieważ wstępnie założyliśmy aby przyszli lekarze pracowali u nas przez trzy lata i okazało się to przeszkodą w podjęciu takiego zobowiązania. Chcemy skrócić ten czas do 2 lat. Jak dotąd umowę na stypendium podpisał 1 przyszły lekarz i 5 pielęgniarek. Dziękuję wszystkim radnym za pomoc, zrozumienie i poparcie naszej wizji rozwoju służby zdrowia – zakończył wicestarosta.

– Stanowisko komisji finansów i budżetu jest pozytywne. Wartość inwentarzowa mienia powiatu to ponad 674 milionów złotych, był wzrost o ponad 77 milionów. Dlatego będziemy głosować za udzieleniem absolutorium dla zarządu – mówił w imieniu przewodniczącej Anny Rogulskiej radny Jan Kowalczyk.

Radna Małgorzata Klocek zapytała dlaczego nie udało się zrobić drogi w Dąbrówce Warszawskiej oraz dróg Radom – Gębarzów – Polany.

– Od początku kadencji złożyliśmy kilka wniosków na dofinansowanie tej inwestycji z różnych źródeł, ale jak dotąd nie dostaliśmy ich ani od pana marszałka, ani z programów Polskiego Ładu. Sądzę, że uda nam się w końcu zdobyć pieniądze i powstanie tak oczekiwana droga – odparł starosta.

– Rozumiem, że mimo wielu inwestycji, niektórzy radni czują pewien niedosyt. Ten raport jest jednak świadectwem naszej bardzo dobrej współpracy, ale również jednostek organizacyjnych powiatu. Dziękuję w imieniu mieszkańców gminy Pionki za szpital, ulicę Wspólną i salę gimnastyczną przy liceum – mówiła Katarzyna Konopska.

– Chylę czoła dla zarządu i starosty za świetną współpracę z rządem. Służba zdrowia i oświata, która już wkrótce będzie zmagać się ze skutkami niżu demograficznego, to obszary, które udało się znacznie rozwinąć. Jestem dumna, że reprezentuję Powiat Radomski – powiedziała radna Marzena Murawska.

– Ja również jestem dumny z powiatu, ale także osobowo z zarządu i prezydium rady, z poziomu, na jakim dyskutujemy, ale bez głosów takich jak mój byłoby to zbyt pięknie, a ziemia się kłania. Dbanie o życie i zdrowie to nie tylko szpitale, nie można żyć zdrowo, jeśli nie będzie zdrowej atmosfery – stwierdził radny Marian Wikło.

– Z tego miejsca chcę podziękować staroście i zarządowi za solidną pracę, za to, że możemy tworzyć i rozliczać własny budżet. Składam podziękowania radnym za współpracę mimo pewnych różnic politycznych. Przekazuję również serdeczne podziękowania dla kierownictwa i wszystkich pracowników starostwa i jednostek – podsumował przewodniczący Krzysztof Murawski.

– Przedstawię tylko wykaz za 2021 rok: pracownicy starostwa wydali 106 363 decyzji i postanowień, o 618 więcej niż w 2020, z czego zaskarżono tylko 44, czyli 0,04 procenta, a w przypadku decyzji administracyjnych zaskarżono tylko 10, co świadczy o bardzo dobrej jakości pracy – dodał wicestarosta Kozera.

Po dyskusji radni zagłosowali za udzieleniem wotum zaufania Zarządowi Powiatu, a uchwała została podjęta głosami 21 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się radnego Tadeusza Osińskiego.

Budżet powiatu bez kredytów

Następnie rozpatrywano sprawozdanie sprawozdania Zarządu Powiatu z wykonania budżetu za 2021 rok oraz sprawozdania finansowego za 2021 rok. Wszystkie komisje stałe pozytywnie i jednogłośnie zaakceptowały te dokumenty.

– Dochody zrealizowane w 112,8 procent planu rocznego, czyli prawie 229 milionów złotych, nie odnotowano ubytków z uwagi na pandemię covid, a wydatki zrealizowano w 96 procentach, czyli ponad 209 milionów złotych, z kolei na inwestycje przeznaczono ponad 69 milionów. Oznacza to, że co trzecia złotówka z budżetu powiatu została wydana właśnie na inwestycje – mówił radny Jan Kowalczyk z Komisji Budżetu i Finansów. – Chciałem podziękować pani skarbnik za wsparcie, fachowość i terminowość, jak również Zarządowi za osiągane wyniki realizacji budżetu. Uprzedzę ewentualne pytania, że nie ma 100 procent wykonania, ale jest to uzależnione od innych czynników, jak chociażby przenoszenia realizacji inwestycji na kolejne lata.

– Nie zabierałem wcześniej głosu, bo nie chciałem psuć tej atmosfery kiedy wszyscy sobie kadzili i dziękowali. Chciałbym odnieść się nie do raportu, tylko do wykonania budżetu. Wydatki na inwestycje wykonane w ponad 80 procent, to najniższy wynik w ostatnich latach. Dział inwestycje oświatowe wykonanie inwestycji 60 procent. Co stało na przeszkodzie, aby można było prowadzić prace przy sali gimnastycznej? Doszedłem do wniosku, że to wykonawca decydował o tempie prac, a nie inwestor. Nie można tego tłumaczyć covidem, kiedy firmy celowo zmniejszały obroty, aby dostać środki z tarczy antykryzysowej. Rząd wpompował w ten sposób na rynek grube miliony, co spowodowało tak dużą inflację. W inwestycjach drogowych nie wykorzystano 8 milionów złotych, a przecież można było wykonać inne prace, jak regulacje stanu prawnego czy remonty. Zarząd dostał duże pieniądze na inwestycje, ponad 40 milionów, ale nie poradził sobie z wydaniem tych pieniędzy, przechodzi to w nadwyżkę budżetową, ale jest wielka inflacja, więc te dochody topnieją. Już w ubiegłym roku mówiłem, że 2 procent wzrostu wydatków bieżących to za mało, braki środków pokazały się już w I kwartale i praktycznie na każdej sesji dokładamy na wiele zadań. Można było to zaplanować w listopadzie, jak był tworzony budżet, a nie teraz dokładać na każdej sesji. Panie starosto czy uważa pan, że 200 złotych podwyżki dla pracowników jest wystarczającą rekompensatą przy kilkunastoprocentowej inflacji? – pytał radny Tadeusz Osiński. – Stypendia lekarskie i pielęgniarskie mają może niewystarczającą promocję, na 150 tysięcy mieszkańców powiatu na pewno pewien odsetek młodych ludzi studiuje kierunkach medycznych, a tymczasem efekt jest w postaci jednego lekarza. Dlatego właśnie będę wstrzymywał się od głosu.

– Przede wszystkim podkreślę, że w tej kadencji nie wzięliśmy ani złotówki kredytu, obecne zadłużenie jest wielokrotnie niższe niż gdy rozpoczęliśmy zarządzanie powiatem, a nadal spłacamy odsetki od kredytów poprzedniego zarządu. Środki, które zabezpieczamy na inwestycje leżą na koncie powiatu i pracują, dostajemy za to duże odsetki a przy tej inflacji, to bardziej traci na tym wykonawca, dla którego przedłużenie realizacji inwestycji jest dużym problemem finansowym. Reagujemy na to, co dzieje się na rynku, czasem negocjujemy z wykonawcami, aby nie zeszli z placu budowy, aby nie podpisywać kilkunastu aneksów, jak czynią to niektóre samorządy. Pan zarzuca teraz, że niewiele osób korzysta z oferty stypendiów lekarskich, ale zapytam bez złośliwości czy za pana kadencji ktoś w ogóle wpadł na pomysł takiego programu stypendialnego, gdzie młody człowiek dostaje kilkadziesiąt tysięcy złotych w zamian za pracę w naszych szpitalach? – stwierdził z kolei starosta Trelka.

Radny Marian Wikło zaapelował o dofinansowywanie przez powiat inwestycji gminnych, głównie budowy dróg, ponieważ jego zdaniem gminy są zbyt mocno obciążone finansowo przez powiat.

– Panie Marianie, chciałbym przypomnieć o dobrowolności, która dotyczy wszystkich gmin, z którymi na szczęście bardzo dobrze współpracujemy. Najpierw rozmawiamy z wójtem, wykazujemy jaka to korzyść dla gminy, jaka dla powiatu i wtedy wójt wraz z radnymi podejmuje decyzję, że wchodzi w dofinansowanie rzędu 35 procent lub nie. Przypomnę, że jest pan radnym Rady Powiatu, więc jeśli inwestycję oddajemy w pana gminie, to powinien się pan z tego cieszyć, tymczasem pan próbuje nam powiedzieć, że gmina jest na tym stratna. Pan nie jest radnym gminnym, oni też się cieszą, że wspólnie udało się wykonać kolejną drogę powiatową, z której korzystają mieszkańcy. Proszę się więc zastanowić nad tym, co pan mówi, bo jest to po prostu nielogiczne – zauważył radny Roman Frąk.

– Ja też jestem dumny i szczęśliwy, że tyle robi się dla drogownictwa w naszej gminie, ale ja zabiegam już o przyszłość, że gdyby się zdarzyło, że mnie zabraknie, to żeby powiat przypomniał sobie o tym, co mówiłem – wyjaśnił Marian Wikło.

Ostatecznie 22 radnych było za przyjęciem sprawozdania o wykonaniu budżetu przy 1 głosem wstrzymującym się Tadeusza Osińskiego.

Absolutorium dla Zarządu

Kolejnym punktem było podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Zarządowi Powiatu Radomskiego absolutorium z tytułu wykonania budżetu powiatu za 2021 rok.

– Komisja rewizyjna przyjmuje wniosek za udzieleniem absolutorium, w związku z pozytywną opinią Regionalną Izbą Obrachunkową i pozytywnym wynikiem badania budżetu przez biegłego rewidenta. Należy podziękować za to radnym, zarządowi, kadrze kierowniczej i wszystkim pracownikom oraz życzyć sobie, aby w przyszłym roku można było dokonać oceny działalności powiatu w ten sam sposób – mówił radny Jan Kowalczyk.

Za udzieleniem absolutorium zagłosowało 22 z 23 radnych przy 1 głosie wstrzymującym się. Gratulacje staroście i zarządowi oraz pani skarbnik złożyli przewodniczący i wiceprzewodniczący Rady Powiatu.

– Ostatnio usłyszałem takie zdanie, że aby być szczęśliwym, trzeba być aktywnym. Jestem człowiekiem walki i czasem sposób bycia mam szorstki i dosadny, dlatego przepraszam wszystkich, których może czasem dotykam swoimi słowami, nie gniewajcie się, ponieważ jak mówi przysłowie człowiek rozsądny gniewa się tylko do zachodu słońca. Bardzo serdecznie dziękuję całemu Zarządowi za świetną pracę zespołową, za wsparcie. Pani Ewa Tkaczyk bardzo sprawnie weszła niejako z marszu do prac zarządu i doskonale się sprawdza, pan Zbyszek Dziubasik zawsze potrafi doradzić w najtrudniejszej sprawie, pan Krzysztof Kozera nie szuka problemów, tylko pomysłów na ich rozwiązanie, a pan Roman Frąk ma zawsze wyważone, merytoryczne, rozsądne opinie. Dziękuję wam za wspólną pracę i mam nadzieję, że jeszcze kilka lat razem popracujemy. Bardzo serdecznie dziękuję pani skarbnik, która przez skromność nie wspomniała o swojej wielkiej wiedzy fachowej, znajomości ekonomii, rynku finansowego oraz bankowości. To właśnie pani skarbnik wynegocjowała umowę z bankiem, która procentuje w ten sposób, że z samych tylko odsetek mamy w tym roku dodatkowy 1 milion złotych. Dziękuję panu sekretarzowi Rafałowi Czajkowskiemu za organizację pracy starostwa i jednostek, dziękuję wszystkim dyrektorom za wielkie zaangażowanie i fachowość. Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim pracownikom za ich pomysły, za wsparcie, za dobre rozwiązania i podpowiedzi. Nasze hasło „Powiat Radomski – pełen możliwości” jest chyba najlepszym podsumowaniem naszej wspólnej pracy – powiedział starosta Waldemar Trelka.

Lepsze warunki dla lekarzy i pielęgniarek

Po udzieleniu absolutorium ogłoszono przerwę, po której prowadzenie obrad przejął wiceprzewodniczący Rady Powiatu Zdzisław Mroczkowski.

Radni przyjęli nowe zasady przyznawania stypendium studentom kształcącym się w szkole wyższej na kierunku lekarskim. Jak wspominał wicestarosta Krzysztof Kozera,zmiana dotyczyła okresu, na jaki będzie obowiązywała umowa ze studentem o późniejsze świadczenie pracy w powiatowym szpitalu. W pierwszej edycji programu stypendialnego były to trzy lata, a obecnie wprowadzono okres dwuletni.

Radni uchwalili m.in. plan sieci szkół ponadpodstawowych i specjalnych na terenie powiatu, przyjęli raport za 2021 rok z realizacji Powiatowego Programu Działań Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych w Zakresie Rehabilitacji Zawodowej i Zatrudniania na lata 2020 – 2023, opracowany przez Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu, a także raportu z realizacji przez tę instytucję „Programu Promocji Zatrudnienia i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata 2019 -2023” za rok 2021.

Ostatnimi punktami sesji były zmiany w uchwale budżetowej oraz Wieloletniej Prognozie Finansowej Powiatu Radomskiego.

Powrót