Warto zobaczyć

Puszcza Kozienicka i Ścieżka “Królewskie Źródła”

Królewskie Żródła

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Kozienicka” powstał 19 grudnia 1994 roku, jako jeden z pierwszych w Polsce. Obejmuje powierzchnię ponad 30 tys. ha. W jego skład wchodzą Nadleśnictwa Kozienice, Radom i Zwoleń.

Leśny Kompleks Promocyjny „Puszcza Kozienicka” to doskonałe miejsce do prowadzenia edukacji leśnej oraz uprawiania turystyki pieszej, rowerowej i konnej. Od lat, tutejsze nadleśnictwa rozbudowują infrastrukturę turystyczno – edukacyjną, organizują liczne konkursy przyrodnicze i imprezy ekologiczne. Obecnie LKP „Puszcza Kozienicka” dysponuje obiektami dobrze służącymi zarówno celom edukacyjnym, jak i różnym formom rekreacji. Powstają kolejne szlaki i obiekty turystyczne.

Bardzo popularnym, wśród mieszkańców Radomia, miejscem jest rezerwat “Królewskie Źródła” wraz ze ścieżką dydaktyczną, która stanowi element programu edukacji leśnej.

Powrót