Warto zobaczyć

Park Historyczny w Taczowie

Spotkanie u Powiały

Na terenie kompleksu Parku Historycznego Taczowie znajduję się m. in.: Muzeum Etosu Rycerskiego, Gródek Powały, zespół rzeźb plenerowych „Spotkanie u Powały”,  Świadkowie Dziejów i Kaplica Bogurodzicy, diorama obrazu „Bitwa pod Grunwaldem”, głaz z płaskorzeźbą „Hołd Pruski” oraz aleja Bajkowa prowadząca do placu zabaw dla dzieci. 

“Spotkanie u Powały” to zespół rzeźb plenerowych przedstawiających spotkanie u Mikołaja Powały, które odbyło się jesienią 1409 roku w sprawie budowy mostu na Wiśle w okolicach Czerwińska. Uczestnikami spotkania byli: król Władysław Jagiełło, starosta radomski Dobrogost Czarny z Odrzywołu, podkanclerz koronny Mikołaj Trąba, Powała z Taczowa oraz Mszczuj ze Skrzynna. Figury naturalnych rozmiarów, odlane z brązu, wykonane zostały przez artystę rzeźbiarza Edwarda Łagowskiego.

Mikołaj Powała z Taczewa był słynnym w średniowieczu rycerzem, uczestnikiem bitwy pod Grunwaldem, walczył też w bitwie pod Koronowem. Odznaczał się wybitną wiedzą z zakresu wojskowości, skoro przed tą pierwszą bitwą został powołany do ścisłej rady wojennej. Został ranny w bitwie pod Koronowem. Za pozyskane łupy rozszerzył swoje dobra, a zwłaszcza rozbudował rodową siedzibę w Taczowie.

Powrót