Zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Powiatu Radomskiego

Więcej

Teren Powiatu Radomskiego, obejmujący 13 miast i gmin został podzielony na dwa obszary:

Obszar 1 obejmujący gminy: Przytyk, Wolanów, Zakrzew, Kowala, Wierzbica i Iłża oraz ulice leżące w ciągach dróg powiatowych na terenie miasta Iłża.

Obszar 2 obejmujący gminy: Pionki, Jedlińsk, Jedlnia-Letnisko, Jastrzębia, Gózd, Skaryszew oraz ulice leżące w ciągach dróg powiatowych w mieście Pionki oraz częściowo w mieście Skaryszew.

Co roku jest rozstrzygany przetarg na zimowe utrzymanie dróg w obu obszarach, a wykonawcami tej usługi zostają firmy zewnętrzne. Warunkiem jest posiadanie odpowiedniego parku sprzętowego, czyli między innymi: po 2 równiarki, 1 pług wirnikowy, 2 ładowarki ciężkie typu fadroma, 5 pługów z napędem na dwie osie oraz 5 pługopiaskarek o ładowności 8 ton. Wykonawcy mają też określony czas na wyjazd sprzętu, który wynosi do 60 minut od momentu zadysponowania.

Do posypywania dróg co roku przygotowuje się ok. 4,5 tysiąca ton tak zwanych materiałów uszarstniających, czyli 30 – procentowej mieszanki solno-piaskowej do posypywania jezdni. Na każdy z dwóch obszarów przypada więc po ponad 2,2 tysiąca ton mieszanki.

Numery telefonów interwencyjnych do zarządców dróg
w Powiecie Radomskim

Drogi powiatowe podzielono na trzy standardy zimowego utrzymania, zgodnie z wytycznymi Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad (IV, V i VI):

  • standard IV to jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana przeciwko śliskości na całym odcinku,
  • standard V to jezdnia odśnieżona na całej szerokości i posypana w terenie zabudowanym oraz na odcinkach niebezpiecznych (skrzyżowania, wzniesienia, przystanki autobusowe),
  • standard VI to jezdnia odśnieżona w miejscach zasp, gdzie udrażnia się co najmniej jeden pas ruchu oraz posypana tylko w miejscach niebezpiecznych.

Główną bazą powiatowych drogowców jest Obwód Drogowy w Siczkach. Mieszkańcy Powiatu Radomskiego mogą zgłaszać tam zimowe utrudnienia w ruchu (zaspy, śliskość na drodze itp.), jak również informować o ewentualnych niedociągnięciach w pracy wykonawców na drogach powiatowych. Interwencyjne numery telefonu to 48 / 322 16 05 w godz. 7.30-15.30 oraz 609 530 445 (całodobowo).

Warto dodać, że Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych nie obsługuje odcinków dróg gminnych (lokalnych), wojewódzkich (oznaczonych numerami trzycyfrowymi np. 733) i krajowych (jak np. S7 czy DK12), a odpowiada za zimowe utrzymanie tylko dróg powiatowych.

Więcej