Aktualności

Jest umowa na nowe Centrum Opiekuńczo – Mieszkalne

29.09.2021

Starosta Waldemar Trelka raz z wicestarostą Krzysztofem Kozerą podpisał dziś umowę na wykonawstwo nowej placówki usług społecznych w Powiecie Radomskim, czyli Powiatowego Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego w Krzyżanowicach.

Wybranym w przetargu wykonawcą prac została radomska firma Skadar, którą podczas podpisania umowy reprezentował jej wiceprezes Arkadiusz Skawiński.

W ciągu 14 miesięcy na działce w pobliżu Domu Pomocy Społecznej w Krzyżanowicach, ma powstać od podstaw nowy, niskoemisyjny budynek PCOM, w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

Inwestycja jest realizowana w ramach ogólnokrajowego programu „Centra Opiekuńczo-Mieszkalne”, finansowanego z Funduszu Solidarnościowego, wdrażanego przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej przy współudziale Wojewody Mazowieckiego.

Dofinansowanie z Funduszu Solidarnościowego wynosi 2,9 miliona złotych (70,4 %), a środki własne Powiatu Radomskiego to 1,2 miliona złotych (29,6 %).

– W imieniu mieszkańców Powiatu Radomskiego, potrzebujących tego rodzaju wsparcia bardzo serdecznie dziękuję panu wojewodzie mazowieckiemu Konstantemu Radziwiłłowi za bardzo dobrą, merytoryczną i owocną współpracę. Dziękuję również pani minister Marlenie Maląg, ponieważ program budowy Centrów Opiekuńczo-Mieszkalnych realnie poprawia jakość życia osób niepełnosprawnych czy przewlekle chorych w środowisku lokalnym – dodaje starosta Waldemar Trelka.

Powrót