Aktualności

Poprawiamy bezpieczeństwo w gminie Skaryszew

23.08.2022

We wtorek, 23 sierpnia otwarto przebudowaną drogę przy Publicznej Szkole Podstawowej w Dzierzkówku Starym.

Jak podkreślił Waldemar Trelka, starosta radomski najważniejszym zadaniem podczas realizacji tej inwestycji była poprawa bezpieczeństwa.

– Cieszę się, że są z nami dzisiaj dzieci, które będą miały bezpieczne miejsce do funkcjonowania. Szkoła to szczególne miejsce, w którym bezpieczeństwo jest szczególnie potrzebne, szczególnie ważne. A nowe oznakowanie jest na tyle zauważalne, że wzmocni czujność, która w tym rejonie musi być zachowana, zwłaszcza podczas przywożenia i odbierania dzieci ze szkoły przez rodziców czy transporcie publicznym – mówił Waldemar Trelka, starosta radomski.

By poprawić bezpieczeństwo i uspokoić ruch na wysokości szkoły wykonano wyniesione przejście dla pieszych oraz oznakowanie poziome i pionowe.

Jednocześnie na odcinku długości  530 m wzmocniono konstrukcję jezdni, wykonano chodnik i dojście do przystanku autobusowego. Pobocze umocniono kruszywem, wykonano odwodnienie drogi oraz wybudowano zbiornik retencyjny do zebrania nadmiaru wody.

Adam Maleta, dyrektor szkoły w Dzierzkówku, uważa, że inwestycja była bardzo potrzebna, ponieważ znacznie poprawi bezpieczeństwo dzieci.

– Do tej pory ten zakręt był bardzo niebezpieczny, nie było chodnika. Ważne jest także wybudowanie wyniesionego przejścia dla pieszych, które w znacznym stopniu ogranicza prędkość poruszających się tu pojazdów – podkreślił dyrektor Maleta.

– Dziękuję Panu staroście za tę inwestycję. Jest ona szczególnie ważna dla mieszkańców Dzierzkówka Starego, ale także dla władz samorządowych Miasta i Gminy Skaryszew – mówił burmistrz Dariusz Piątek.

Zadanie Powiatu Radomskiego o wartości 654 055,89 zł  dofinansowała gmina Skaryszew, która zgodnie z zawartą w 2021 roku umową, na jego realizację przekazała 186 265,0 zł.​

Wykonawcą prac była  spółka Budromost-Starachowice, reprezentowana podczas otwarcia przez prezesa Dominika Podsiadło oraz wiceprezesa Grzegorza Adamusa. Kierownikiem robót był Tomasz Karpeta, a nadzór inwestorski pełnił Bartłomiej Michalec. Nie zabrakło też dyrektor Powiatowego Zarządu Dróg Publicznych Joanny Chojnackiej.

W uroczystości otwarcia drogi uczestniczyli także Zdzisław Mroczkowski, wiceprzewodniczący  Rady Powiatu, Jan Kowalczyk, radny powiatu, Julian Karpiński,  sołtys wsi Dzierzkówek Stary oraz dzieci i młodzież uczęszczająca do wspomnianej szkoły podstawowej.

Powrót