Aktualności

Rozstrzygnięto konkursy w ramach programu Bezpieczny Powiat Radomski

29.06.2022
Podsumowanie konkursów w ramach programu Bezpieczny Powiat Radomski

Jak co roku, tak i roku 2022 Starostwo Powiatowe w Radomiu zorganizowało konkursy dla uczniów ze szkół podstawowych oraz najmłodszych mieszkańców (grup przedszkolnych) z terenu powiatu, w ramach Powiatowego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego ,,Bezpieczny Powiat Radomski” tj.:

 • Konkurs dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komunikacyjnym pn. ”Jestem widoczny – jestem bezpieczny”
 • Konkurs Wiedzy Pożarniczej pn. „Jedną iskrą wzniecisz pożar”
 • Konkurs plastyczny pn. „POMAGAMY – numer 112 WYBIERAMY

Nagrody we wszystkich konkursach ufundował Starosta Radomski – Waldemar Trelka.

Głównym zadaniem programu jest wzrost poczucia bezpieczeństwa wśród mieszkańców powiatu radomskiego, Zapobieganie przestępczości i aspołecznym zachowaniom, a także budowa pozytywnego wizerunku wszystkich służb publicznych: Policji, Straży Pożarnej i wzrost zaufania społecznego do tych i innych służb działających na rzecz poprawy bezpieczeństwa i porządku publicznego.

Zainteresowanie tegorocznymi konkursami wśród uczniów w różnym wieku, przerosło oczekiwania organizatorów. Wszystkie prace zgłoszone do konkursów dot. Bezpieczeństwa w ruchu drogowym
i komunikacyjnym pn.” Jestem widoczny – jestem bezpieczny” czy „Pomagamy – numer 112 Wybieramy”
były  wyjątkowe i niepowtarzalne, podobnie jak poziom wiedzy, którą zaprezentowali uczestnicy podczas pisania testu w ramach Konkursu Wiedzy Pożarniczej  pn. „Jedną iskrą wzniecisz pożar”.

Zaangażowanie uczniów i nauczycieli oraz aktywny udział przy realizacji prac konkursowych czy przygotowanie się z wiedzy pożarniczej, pokazało, jak ważne jest dla młodych ludzi bezpieczeństwo w różnych sytuacjach życiowych.

21 czerwcu 2022 r. w siedzibie Starostwa Powiatowego w Radomiu odbyło się uroczyste wręczenie nagród laureatom dwóch konkursów.

W rozstrzygnięciu Konkursu udział wzięli oraz wręczyli nagrody laureatom: Waldemar Trelka Starosta Radomski, Krzysztof Kozera Wicestarosta Radomski, st. bryg. Marcin Ziomek p.o. Komendanta Miejskiego Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu, podkomisarz Przemysław Kowalczyk z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu st. sierżant Dorota Wiatr-Kurzawa z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu.

KONKURS DOT. BEZPIECZEŃSTWA W RUCHU DROGOWYM I KOMUNIKACYJNYM PN. ”JESTEM WIDOCZNY – JESTEM BEZPIECZNY”

Konkurs dot. bezpieczeństwa w ruchu drogowym i komunikacyjnym pn. „Jestem widoczny – jestem bezpieczny” miał na celu wzrost wiedzy najmłodszych oraz seniorów (60+) na temat przepisów ruchu drogowego, zasad bezpiecznego poruszania się po drodze oraz uświadomienie uczniom konieczności noszenia odblasków jak i obowiązku ich posiadania w porze o ograniczonej widoczności. To również promowanie wszelkich inicjatyw ograniczających zagrożenia w ruchu drogowym.

Konkurs był jednoetapowy, indywidualny i skierowany  dla uczniów szkół podstawowych od I do IV klasy. Polegał na wymyśleniu hasła promującego bezpieczeństwo na drodze, poprzez formy plastyczne, które propagować będą noszenie elementów odblaskowych wśród dzieci i młodzieży,
a także seniorów oraz promować  wiedzę o bezpieczeństwie w ruchu.

Nadesłano łącznie 255 prac w tym w kategorii klas I – II – 146 z 24 szkół, natomiast w kategorii klas III – IV – 109 z 26 szkół.

Laureatami zostali:

Kategoria Klasy I – II

 1. Nikola Kruk z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Sławnie

za hasło: „Noś odblaski należycie, wtedy chronisz swoje życie”

 • Marcel Osiński – z Publicznej Szkoły Podstawowej w Iłży

za hasło: „Bezpiecze3ństwo to podstawa, noś odblaski ważna sprawa”

 • Zuzanna Chrząszcz z Publicznej Szkoły Podstawnej w Klwatce królewskiej

za hasło: „Na rowerze jeżdżę w kasku i odblasku”

Kategoria Klasy III – IV

 1. Nataniel Kamiński z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego we Wsoli

za hasło: „Uważaj na drodze, noś odblaski ku przestrodze”

 • Lena Prasek z Publicznej Szkoły Podstawowej w Przytyku

Za hasło: „Drogi uczniu przedszkolaku, noś odblaski na plecaku”

 • Lena Liwacka ze Szkoły Podstawowej przy Stowarzyszeniu Rozwoju Wsi Alojzów i Okolic  
  za hasło:„Kto nosi odblaski dostaje oklaski”

Nagrody dla laureatów ufundował organizator w postaci:

I miejsce – projektor, II miejsce – aparat fotograficzny Polaroid, III miejsce głośnik przenośny Bluetooth

 

KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ PN. „JEDNĄ ISKRĄ WZNIECISZ POŻAR”

KONKURS WIEDZY POŻARNICZEJ PN. „JEDNĄ ISKRĄ WZNIECISZ POŻAR”

Konkurs Wiedzy Pożarniczej pn. „Jedną iskrą wzniecisz pożar” miał na celu edukację dzieci i młodzieży szkolnej nt. zagrożeń spowodowanych niewłaściwym i nieodpowiedzialnym posługiwaniem się ogniem, substancjami łatwopalnymi, a także nieprzestrzeganiem podstawowych przepisów przeciwpożarowych. W szczególności służył popularyzowaniu wśród dzieci i młodzieży wiedzy ze znajomości przepisów przeciwpożarowych, zasad postępowania na wypadek pożaru, praktycznych umiejętności posługiwania się podręcznym sprzętem gaśniczym.

Konkurs przeprowadzony został w formie test jednokrotnego wyboru, zawierający pytania otwarte oraz zamknięte. Przeznaczony był dla uczniów szkół podstawowych od V do VIII klasy w dwóch kategoriach.Do konkursu zgłosiło się 79 uczniów z 18 szkół w tym z klas V-VI- 23, natomiast z klas VII – VII- 56

Laureatami zostali:

Kategoria wiekowa klasy V-VI – do zdobycia 50pkt.

 1. Julia Walczak z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ludwikowie (45 pkt.)
 2. Aleksandra Nędzi z Szkoły Podstawowej w Mazowszanach (43 pkt.)
 3. Anna Majewska z Zespołu  Szkolno-Przedszkolnego we Wsoli (42 pkt.)

Kategoria wiekowa klasy VII-VIII – do zdobycia 50 pkt.

 1. Mikołaj Łyżwa z Publicznej Szkoły Podstawowej w Ludwikowie (47 pkt.)
 2. Nina Wolska z  Publicznej Szkoły Podstawowej w Jaroszkach (46 pkt.)
 3. Bartłomiej Kot  z Publicznej Szkoły Podstawowej w Dąbrówce Podłężnej (45 pkt.)

Kapituła Konkursowa przyznała jedno wyróżnienie dla Natalii Chmielewskiej ze Szkoły Podstawowej w Iłży

Nagrody dla laureatów ufundował organizator w postaci:

I miejsce – projektor, II miejsce – aparat fotograficzny Polaroid, III miejsce głośnik przenośny Bluetooth 

KONKURS PLASTYCZNY PN. „POMAGAMY – NUMER 112 WYBIERAMY”

Konkurs plastyczny pn. „POMAGAMY – numer 112 WYBIERAMY” miał na celu edukację najmłodszych mieszkańców Powiatu Radomskiego w celu promowania i propagowania numeru alarmowego 112.
W szczególności służył skierowaniu uwagi przedszkolaków na rodzaj niesionej pomocy, sposób zgłaszania zagrożeń dla życia i zdrowia innych osób oraz przebiegu rozmowy z operatorem numeru 112.

Konkurs plastyczny polegał na wykonaniu przez grupę przedszkolną plakatu promującego numer alarmowy 112. Praca musiała być wykonana własnoręcznie, bez pomocy osób trzecich. Zadaniem konkursu było ukierunkowanie dzieci poprzez formy plastyczne na prawidłowe korzystanie
z numeru alarmowego 112 w sytuacjach zagrożenia życia i zdrowia

Konkurs przeznaczony był dla najmłodszych dzieci – grup przedszkolnych Powiatu Radomskiego, do którego zgłosiły się 42 grupy przedszkolne z 22 przedszkoli

Laureatem konkursu została  Grupa Przedszkolna „SŁONECZKA” Zespół Szkolno – Przedszkolny we Wsoli. Nagrody dla laureatów ufundował organizator w postaci gry edukacyjnej NUMER 112 dla każdego dziecka, natomiast dla grupy przedszkolnej zestaw gier i zabawek edukacyjnych

Dnia 22 czerwca 2022 r., w siedzibie Zespołu Szkolno – Przedszkolnego we Wsoli, w towarzystwie Dyrekcji, grona pedagogicznego, opiekunów i rodziców dzieci, odbyło się uroczyste wręczenie nagród w ramach Konkursu plastycznego pn. „POMAGAMY – numer 112 WYBIERAMY.

W rozstrzygnięciu Konkursu udział wzięli oraz wręczyli nagrody laureatom:

 • Waldemar Trelka – Starosta Radomski
 • Kamil Dziewierz – Wójt Gminy Jedlińsk
 • mł. bryg. Igor Sikora – Zastępca Dowódcy Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej nr 2  Państwowej Straży Pożarnej w Radomiu
 • Podkomisarz Przemysław Kowalczyk z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji
  w Radomiu
 • st. posterunkowa Karolina Karcz z Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji w Radomiu

Powrót