Aktualności

Wyjątkowy Iłżecki Jarmark Sztuki Ludowej 2022. Tłumy gości i świetna zabawa

25.08.2022

Jak co roku, w drugą niedzielę sierpnia, w urokliwej Iłży nad Iłżanką odbył się  XXVII Iłżecki Jarmark Sztuki Ludowej, który na stałe wpisał się w naszą tradycję, stając się niezwykłym punktem na mapie letnich wydarzeń plenerowych naszego regionu.

Iłżecki Jarmark to impreza z wieloletnimi tradycjami, promująca kulturę, dorobek twórczości rękodzielniczej twórców ludowych. Podczas tegorocznej edycji jarmarku, swoje wyroby zaprezentowali twórcy z całej Polski, promując różnorodne dziedziny twórczości ludowej takie jak: garncarstwo, tkactwo, plastyka obrzędowa, plecionkarstwo, lalkarstwo, hafciarstwo, koronczarstwo, malarstwo i rzeźbiarstwo ludowe i wiele innych. Dla wielu z nich jest to jedyne miejsce do pokazania swoich pięknych, misternych dzieł.

– Dziękujemy za objęcie naszego wydarzenia Honorowym Patronatem Starosty Radomskiego. Niewątpliwie przyczyniło się to do podniesienia rangi naszej imprezy. Wydarzenie to spotkało się z bardzo dużym zainteresowaniem mieszkańców i gości z regionu a także spoza niego. Jesteśmy dumni, że możemy przyczyniać się do propagowania pięknych tradycji polskiego folkloru, twórczości ludowej oraz promowania rękodzielników – mówi Nina Lis, Prezes Towarzystwa Ochrony i Promocji Zawodów Ginących.

Jarmark to święto twórców ludowych, rękodzielników ,którzy prezentowali swoje dzieła i wyroby na przygotowanych kolorowych stoiskach, jednocześnie wykonując prace konkursowe w swoich dziedzinach twórczości.  Od wczesnych godzin rannych można było podziwiać rękodzieło:  rzeźby, ceramikę, produkty z wikliny, piękne haftowane obrusy, serwety, ręcznie robioną biżuterię i zabawki, laleczki, obrazy i wiele innych pięknych rzeczy wytworzonych rękoma osób, którzy kultywują tradycję twórczości ludowej.

Podczas XXVII Iłżeckiego Jarmarku Sztuki Ludowej, jak co roku został ogłoszony konkurs dla  twórców ludowych w poszczególnych dziedzinach rękodzieła. Komisja w składzie: Katarzyna Jaszczołt, kustosz Muzeum Etnograficznego w Warszawie, Beata Bujakowska, dyrektor Muzeum Regionalnego w Iłży oraz Lidia Potrząsaj, księgowa Towarzystwa Ochrony i Promocji Zawodów Ginących oceniała prace konkursowe i przyznała nagrody oraz wyróżnienia twórcom za ich wykonane prace podczas imprezy zgodnie z regulaminem konkursu. Nagrody i wyróżnienia przyznano następującym twórcom w poszczególnych dziedzinach twórczości:

Garncarstwo i ceramika

I miejsce -Czesław Seweryński

II miejsce -Agnieszka Beer

III miejsce-Wiesław Rokita

Wyróżnienia:  Hania Gruszka

Haft i koronka

Krystyna Kołtun- nagroda specjalna

I miejsce-Marianna Kiepas

II miejsce- Stanisław Głowacka  , Bronisław Koperski

III miejsce -Zofia Falkiewicz, Władysława Drachal

Wyróżnienia: KGW Chwałowianki, Barbara Tuzinek, Monika Jadczak, Halina Kurys, Aleksandra Kabacińska, Magdalena Kabacińska, KGW Błaziny Dolne, Beata Michalska, Anna Sikora, Katarzyna Kałapska, Anna Pryciak

Malarstwo

I miejsce-Justyna Reguła

II miejsce- Jakub Jasztal

III miejsce-Andrzej Jamski

Wyróżnienia: Monika Dydo, Marlena Zielińska, Czesław Kotwica, Krystyna Opalińska, Halina Wojciechowska , Bukowski Maksymilian 

Lalkarstwo

I miejsce -Rozalia Siwiec

II miejsce-Stanisława Głowacka

Wyróżnienia: Małgorzata Pawlak, Joanna Siódma

Tkactwo

 Jadwiga Czubak- Nagroda Specjalna

Plastyka obrzędowa, użytkowa i inne

I miejsce-Maria Ostrowska

II miejsce-Jan Kopciał

III miejsce -Jacek Warchoł

Wyróżnienia: Sabina Wrona, Elena Szyriajewa, Barbara Strzecha, Julita Roguska, Anna Glista

Poezja XXVII

I miejsce- Witold Gronkiewicz

Rzeźbiarstwo

 I miejsce-Jacek Pożyczka

II miejsce-Adam Sobień

III miejsce-Zbigniew Kurasiewicz, Jarosław Gryz

Wyróżnienia: Zygmunt Żak, Andrzej Zieliński

Wiklina i Plecionkarstwo

I miejsce-Władysław Piwowarczyk

II miejsce-Władysław Kowal

Wyróżnienia: Artur Suwała, Beata Jakubowska

Podczas XXVII Iłżeckiego Jarmarku Sztuki Ludowej został ogłoszony konkurs kulinarny. Komisja w składzie: Teresa Niewczas i Tomasz Bartos z Powiatowego Instytutu Kultury oceniała kulinaria i przyznała nagrody oraz wyróżnienia Kołom Gospodyń Wiejskich zgodnie z regulaminem konkursu.

Laureaci konkursu kulinarnego

I miejsce         KGW w Błazinach Dolnych „Błazinianki”

II miejsce        KGW w Koszarach

III miejsce       KGW w Chwałowicach „Chwałowianki”

Wyróżnienie   KGW w Starosiedlicach

Wyróżnienie    KGW w Błazinach Górnych

Wyróżnienie   KGW w Pakosławiu

Podczas jarmarku oprawę muzyczną zapewnił konkursowy Przegląd Solistów, Kapel i Zespołów śpiewaczych. Komisja w składzie: Katarzyna Bochyńska – Wojdyl, pracownik Muzeum im. Oskara Kolberga w Przysusze i Łukasz Babula, pracownik Muzeum Regionalnego w Iłży oceniała zaprezentowane w przeglądzie śpiewy i występy opierając się na opracowanym przez organizatorów regulaminie. Komisja przyznała nagrody i wyróżnienia następującym kapelom i zespołom:

Nagrody:

I MIEJSCE Zespół śpiewaczy KGW z Jasieńca Iłżeckiego Górnego

II MIEJSCE  Kapela Zdzisława Kwapińskiego

III MIEJSCE Kapela Radomskie Muzykanty

Wyróżnienia otrzymali:

1 Solistka Pani Alina Maciejczak

2. Zespół śpiewaczy  Powiślanie

3.Kapela Jaskółka z Małomierzyc

Podziękowania za udział otrzymali następujący uczestnicy przeglądu: Zespół śpiewaczy ze Starosiedlic, Zespół śpiewaczy KGW Seredzianki, Klub Seniora DK z Iłży, Zespół śpiewaczy Dolnojasieńczanki , Zespół śpiewaczy Kalina przy KGW w Koszarach, Zespół śpiewaczy Nowoczesne Koło Gospodyń Wiejskich Piłatka, Kapela Fachmani, Zespół śpiewaczy OSP Małomierzyce, Kapela  Od Piłatki, Zespół śpiewaczy KGW z Pakosławia,  Pan Maksymilian Bukowski. 

Organizatorem wydarzenia jest Towarzystwo Ochrony i Promocji Zawodów Ginących w Iłży we współpracy z Miejsko- Gminną Biblioteką Publiczną w Iłży i Muzeum Regionalnym im. Adama Bednarczyka w Iłży, Centrum Kultury i Turystyki w Iłży oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji w Iłży.

Partnerem wydarzenia byli: Powiat Radomski oraz Samorząd Województwa Mazowieckiego. Honorowym Patronatem objęli je: Marszałek Województwa Mazowieckiego Adam Struzik, Starosta Radomski Waldemar Trelka oraz Burmistrz Iłży Przemysław Burek. Patronat medialny sprawowało Polskie Radio Kielce.

Zdjęcia Grażyna Rożek

Powrót